30.8.2013

Työnantaja, työllistä ja saat palkkion!

Mikä?

Työllistämispalkkio on Mikkelin kaupungin maksama palkkio yritykselle, joka työllistää henkilön, josta kaupunki maksaa Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Miksi?
Mikkelin kaupunki on mukana valtakunnallisessa kuntakokeilussa, jonka tarkoituksena on edistää pitkään työttömyysetuutta saaneiden henkilöiden työllistymistä. Työllistymistä edistetään mm. tarjoamalla mahdollisuutta palkata työntekijöitä palkkatuella, edelleensijoittamalla heitä yrityksiin sekä Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksellä maksaa yrityksille työllistämispalkkiota siihen oikeuttavien henkilöiden työllistämisestä.

 

Kenelle?
Yritykselle, jolla ei ole esteitä työllistämiselle. Esteenä voi olla esim. lomauttaminen.

Paljonko?
Tällä hetkellä työllistämispalkkion suuruus on 320€ kuukaudessa tai vajaalta kuukaudelta 15€ arkipäivältä. Lisäksi yritys voi saada TE –toimiston myöntämää palkkatukea, jonka suuruus määräytyy työnhakijan tilanteen mukaan.
Työllistämispalkkio katsotaan yritykselle palkkatukeen rinnastettavaksi satunnaiseksi tueksi, tuotoksi tai palkkausmenojen oikaisuksi.

 

Miltä ajalta?
Työllistämispalkkio maksetaan takautuvasti kertasuorituksena, n. 2 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Ajanjakso ja summa määräytyvät työntekijän työsuhteen alkamispäivän ja työssäoloehdon täyttymisen välisestä ajasta.

Miten asia vireille?
Työllistämispalkkion saamisen edellytyksenä on yhteydenotto työllisyyspalveluihin, kun yrityksellä on rekrytointitarve. Työllisyyspalveluista tarjotaan työntekijäehdokkaita, joista yritys valitsee sopivimmat ja haastattelee heidät.

Sopivan työntekijän löydyttyä Mikkelin kaupunki sitoutuu maksamaan työllistämispalkkion työssäoloehdon täytyttyä. Sitoumuslomake täytetään ennen työllistämisjakson alkamista.

Yrityksen velvollisuudet
Työntekijöiden haastattelut, valinnat ja muut työnantajan velvoitteet sekä työllistämispalkkiosopimuksen tekeminen Mikkelin kaupungin kanssa.


Yrityksen edut

Rekrytoimalla työllisyyspalvelujen kautta, yritys saa taloudellisia etuja ja hyötyjä mm.

  • asiakastuntemuksemme kautta sopivat työnhakijaehdokkaat
  • palkkatuki (TE –toimisto myöntää)
  • tarvittaessa apua palkkatukihakemusten tekemisessä
  • työllistämispalkkio

 

Esimerkki:
Yrityksen työllistämiskustannukset ilman tukia 1500 €
Palkkatuki 700 €
Mikkelin kaupungin työllistämispalkkio 320 €
Yrityksen lopullisiksi kustannuksiksi jää 480 €

>> Yhteystiedot