sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Palkkalaskuri

Mikä on työpaikan / palkankorotuksen hinta
Palkka tai palkankorotuksen määrä * euroa kuukaudessa

Työnantajan maksut

Työnantajan kulut vaihtelevat toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Laskurin oletusarvoina esitetyt prosentit ovat keskiarvoja. Palkan lisäkustannukset kuukaudessa ovat:

% € / kk
Eläkemaksut *
Sosiaaliturva *
Pakolliset vakuutukset
Työttömyys *
Lomaraha *
Muut sosiaalikulut *
Vapaaehtoiset sivukulut *
Sosiaalikulut yhteensä
- - - - - - - - -
Työnantajan kulut yhteensä:
Palkastaan työntekijä maksaa: % € / kk
Ennakonpidätysprosentti *
Eläkemaksu (TyEL) *
Työttömyysvakuutusmaksu
Mahdollinen AY-maksu
- - - - - - - - -
Yhteensä:

Kustannukset uudesta työntekijästä / palkankorotuksesta ovat:

Kuukaudessa Vuodessa %
Työnantaja maksaa
Sivukulut, lomarahat ja työntekijän verot vievät
Työntekijälle jää

Mitkä ovat työnantajan todelliset kustannukset saatua työpanosta kohti?

Toisen osan laskelman luvut perustuvat ensimmäisestä osasta saatuihin tuloksiin. Työaikaa lyhentävät vuosiloma ja palkalliset vapaapäivät. Täydennä alla oleviin Vuosiloma-, Arkipyhät- ja Pekkas-vapaa -kenttiin kyseisten päivien lukumäärä vuodessa. Paina LASKE -painiketta, jolloin laskurimme laskee työnantajan todelliset kustannukset tehtyä työaikaa kohti.

Pv/v % vuotuisesta työajasta
Vuosiloma
Arkipyhät
Pekkas-vapaat

Vapaat ja kuukauden hinta:

Vuosiloma ja palkalliset vapaapäivät vievät vuotuisesta työajasta yhteensä:
Kuukauden työpanoksesta työnantaja maksaa:

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi