sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut
21.3.2012

Suomen Yrittäjät: Kunnat on määrättävä laatimaan palvelustrategia

Hallituksen kaavailema kuntauudistus on myös pk-yritysten kannalta merkittävä muutostekijä. Toistaiseksi keskustelu on keskittynyt lähinnä kuntien lukumäärästä ja rakenteista kiistelemiseen.

– Nyt pitäisi keskustella enemmän siitä, miten kuntien vastuulla olevat palvelut tuotetaan. Palvelustrategia on hyvä tapa edistää toimivien markkinoiden syntymistä, totesi Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Johtajuus Forum Terveys&Sos 2012 -tilaisuudessa Helsingissä tänään keskiviikkona.

– Kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä palvelut, jotka kunta on ottanut järjestettäväkseen.

Kujalan mukaan kuntalain uudistuksen yhteydessä lakiin tulisi säätää kunnille jopa velvoite laatia palvelustrategia – aivan niin kuin nyt vaaditaan talousarvion ja -suunnitelman laatiminen.

Hallitusohjelmassa palvelustrategiat nostetaan keskeiseksi keinoksi tarkastella palveluiden tuottamista ja tulevaisuuden palvelutarpeita.

– Strategioiden sisältö on kuitenkin hyvin kirjava, eikä niiden tehtävää ja tarkoitusta ei ole aina ymmärretty. Elinkeinopoliittisen mittaristokyselymme perusteella ajantasainen palvelustrategia löytyy vain harvasta kunnasta.

Kujalan mukaan strategioiden linjattomuus vaikeuttaa yritysten toimintaa ja toiminnan sekä investointien pitkäjänteistä suunnittelua, sillä varsinkin hoiva-alan pk-yritysten liiketoiminnasta suuri osa muodostuu kunnan ostopalveluista.

– Hyvä tavoitetila on tasapaino julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Vain näin saavutetaan terveet ja toimivat markkinat – ja se on niin yrittäjien kuin kuntienkin etu.

Lisätiedot:

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät
0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi