sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Yrittäjyys Suomessa

  • Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä
  • Alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä.
  • Pk-yritys = alle 250 henkilön yritys.
  • 50-249 henkilön yritykset ovat keskisuuria.
  • Vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä.

Suomessa on 322 183 yritystä (Tilastokeskuksen laskelma vuoden 2012 lopussa). Jos maa-, metsä- ja kalatalous jätetään pois, yrityksiä on 266 909. Niistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 248 998 eli 93,4 prosenttia. Pienyrityksiä on 14 769 (5,5 %), keskisuuria 2 523 (0,9 %) ja suuryrityksiä 619 (0,2 %).

Yritysten 389 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (53 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia.

Erityisesti pk-yritykset ovat lisänneet henkilöstöään viime vuosikymmenen puolivälistä. Uusista yrityksiin syntyneistä työpaikoista valtaosa on syntynyt pk-yrityksiin. 
 

Lisätietoa: 


Yritystilastot-kalvosarja

Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietoihin.

 

Päivitetty 3.10.2014

 

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi