sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Yrittäjyys Suomessa

  • Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä
  • Alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä.
  • 50-249 henkilön yritykset ovat keskisuuria.
  • Pk-yritys = alle 250 henkilön yritys.
  • Vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä

Suomessa on 282 635 yritystä (Tilastokeskuksen ennakkotieto vuodelta 2013) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Niistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 264 641 eli 93,6 prosenttia. Pienyrityksiä on 14 871 (5,3 %), keskisuuria 2 539 (0,9 %) ja suuryrityksiä 584 (0,2 %).

Yritysten 375 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (55 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

Erityisesti pk-yritykset ovat lisänneet henkilöstöään viime vuosikymmenen puolivälistä. Uusista yrityksiin syntyneistä työpaikoista valtaosa on syntynyt pk-yrityksiin. 
 

Lisätietoa: 


Yritystilastot-kalvosarja

Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietoihin.

 

Päivitetty 21.10.2014

 

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi