sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu (eli sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Vuonna 2016 maksu on 2,12 % (jos palkansaaja 16 – 67 vuotias).

Verotiliin siirtymisen myötä sotumaksu on maksettava Verohallintoon palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Sitä koskevat tiedot annetaan kausiveroilmoituksella.

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2016 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.


Päivitetty joulukuu / 2015

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi