sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu (eli sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Vuonna 2015 maksu on 2,08 % (jos palkansaaja 16 – 67 vuotias).

Verotiliin siirtymisen myötä sotumaksu on maksettava Verohallintoon palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Sitä koskevat tiedot annetaan kausiveroilmoituksella.

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2015 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.


Päivitetty joulukuu / 2014

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi