sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Tärkeitä lukuja 2014

  » Katso myös Yrityksen määräpäivät 2014  

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä 2014  2013
 TyEL-maksu  (v. 2014 käytetään vuoden 2012 palkkasummaa) % palkoista % palkoista
-  alle 1 936 500 24,2 % 23,4 %
- 1 936 500 € - 30 984 000 € 24,05 % 23,25 %
- yli 30 984 000 € 24,02 % 23,22 %
Keskimääräinen työeläkemaksu on 23,6 %.    

Työntekijän osuus    
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
- työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
- työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet
5,55 %
7,05 %
5,15 %
6,5 %
   
Kun palkkasumma on yli 1 936 500 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.

Tilapäinen työnantaja    
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 100 €/ 6 kk 24,2 % 23,8 %

TYEL-ansion alaraja  56,55 € / kk 55,59 € / kk
   
 YEL-maksu  
- alle 53-vuotiaat 23,3 % 22,5 %
- 53 vuotta täyttäneet 24,8 % 23,85 %
     
Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus (31.12.2012 jälkeen alkavissa vakuutuksissa)    
- alle 53-vuotiaat 18,174 % 17,55 %
- 53 vuotta täyttäneet 19,344 % 18,603 %
 
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan
(mikäli aloittanut ennen 1.1.2013) .
- alle 53-vuotiaat 17,475 % 16,88 %
- 53 vuotta täyttäneet 18,6 % 17,89 %

YEL-työtulon alaraja 7 430,59 €/v 7 303,99 €/v
YEL-työtulon yläraja 168 750 €/v 165 875,00  €/v
   
YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 14 861,18 €/v 14 607,99 €/v
   
Työttömyyturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 8 520 €/v 8 520,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 8 520 €/v 8 520 €/v
   
 MYEL-maksu  
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 031,02 €/v.
-alle 53-vuotiaat 12,582 % 12,150 %
-53 vuotta täyttäneet 13,392 % 12,879 %
   
Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 031,02 – 40 905,96 €
   
40 905,96 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on  
- alle 53-vuotiaat 23,3 % 22,50%
- 53 vuotta täyttäneet 24,8 % 23,85 %

 

 SOSIAALITURVAMAKSU  16-67 vuotiaasta
 Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2014 2013

Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa.Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2,14 % 2,04 %

 

 PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU % palkasta 
 Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2014 2013
palkansaajat 
päivärahamaksu 0,84 % + sairaanhoitomaksu 1,32 %
2,16 % 2,04 %
yrittäjät
päivärahamaksu 0,97 % + sairaanhoitomaksu 1,32%
2,29 % 2,18 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,49 % 1,47 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.

 

 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64-vuotiaasta
Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon. Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.
 Palkansaajista maksettava maksu:

Yhteensä.

Yhteensä

työnantajan osuus

työntekijän/osaomistajan osuus

  2014 2013 2014 2013 2014 2013
1 990 500 euron palkkasummaan asti

1,25 %

1,40 %

0,75 %

0,80 % 0,50 %

0,60 %

1 990 500 euroa ylittävältä osalta

3,45 %

3,80 %

2,95 %

3,20 % 0,50 %

0,60 %

Osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä

0,94 %

1,00 %

0,75%

0,80 % 0,19 %

0,20 %

 

 TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2014 2013
Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12.
0,1 ─ 7 % 0,3 ─ 8 %

 

 RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2014 2013
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,067 % 0,068 %

Katso myös:

päivitetty 3.1.2014

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi