sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Tärkeitä lukuja 2015

  » Katso myös Yrityksen määräpäivät 2015 
 
 


 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä 2015 2014
 TyEL-maksu  (v. 2015 käytetään vuoden 2013 palkkasummaa) % palkoista % palkoista
-  alle 1 990 500 24,7 % 24,2 %
- 1 990 500 € - 31 848 000 € 24,55 % 24,05 %
- yli 31 848 000 € 24,52 % 24,02 %
Keskimääräinen työeläkemaksu on 24 %.    
 
Työntekijän osuus    
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
- työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
- työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet

5,7 %
7,2 %

5,55 %
7,05 %
     
Kun palkkasumma on yli 1 990 500 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.
 
 
Tilapäinen työnantaja    
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 178 €/ 6 kk 24,7 % 24,2 %
     
TYEL-ansion alaraja 57,10 €/kk  56,55 €/kk
     
 YEL-maksu    
- alle 53-vuotiaat 23,7 % 23,3 %
- 53 vuotta täyttäneet 25,2 % 24,8 %
     
Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus (31.12.2013 jälkeen alkavissa vakuutuksissa)    
- alle 53-vuotiaat 18,486 % 18,174 %
- 53 vuotta täyttäneet 19,656 % 19,344 %
 
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan
(mikäli aloittanut ennen 1.1.2014) .
- alle 53-vuotiaat 17,775 % 17,475 %
- 53 vuotta täyttäneet 18,900 % 18,6 %
     
YEL-työtulon alaraja 7 502,14 €/v 7 430,59 €/v
YEL-työtulon yläraja 170 375 €/v 168 750 €/v
     
YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 15 004,29 €/v 14 861,18 €/v
     
Työttömyyturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 325,56 €/v 8 520 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 325,56 €/v 8 520 €/v
     
 MYEL-maksu    
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 281,69 €/v.
-alle 53-vuotiaat 12,798 % 12,582 %
-53 vuotta täyttäneet 13,608 % 13,392 %
     
Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 281,69 – 41 299,87 €
     
41 299,87 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on    
- alle 53-vuotiaat 23,7 % 23,3 %
- 53 vuotta täyttäneet 25,2 % 24,8 %

 SOSIAALITURVAMAKSU  16-67 vuotiaasta
 Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2015 2014

Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa.Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2,08 % 2,14 %
     

 PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU % palkasta
 Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2015 2014
palkansaajat 
päivärahamaksu 0,78 % + sairaanhoitomaksu 1,32 %
2,10 % 2,16 %
yrittäjät
päivärahamaksu 0,91 % + sairaanhoitomaksu 1,32%
2,23 % 2,29 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,49 % 1,49 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.
 


TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64-vuotiaasta
Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon. Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.
 Palkansaajista maksettava maksu:
Yhteensä

Yhteensä

työnantajan osuus

työntekijän/
osaomistajan osuus

  2015 2014 2015 2014 2015 2014
2 025 000 euron palkkasummaan asti 1,45 %

1,25 %

  0,80 %

0,75 %

0,65 %

0,50 %

2 025 000 euroa ylittävältä osalta 3,80 %

3,45 %

 3,15 %

2,95 %

0,65 %

0,50 %

Osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,04 %

0,94 %

 0,80 %

0,75%

0,24 %

0,19 %

             

 TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2015 2014
Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12.
0,1─7 %
     

 RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2015 2014
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,067 % 0,067 %
     

Katso myös:

 

päivitetty 30.12.2014

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi