sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Tärkeitä lukuja 2016

Tärkeitä lukuja 2016

» Katso myös Verotuksen määräpäivät 2016 


 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 

2016

2015

18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä

 

 

 TyEL-maksu  (v. 2016 käytetään vuoden 2014 palkkasummaa)

% palkoista

% palkoista

-  alle 2 025 000

24,6 %

24,7 %

- 2 025 000 € - 32 400 000 €

25,1 %

24,55 %

Tilapäinen alennus vuonna 2016

-0,5 % — -0,25 %

 

- yli 32 400 000 €

25,1 %

24,52 %

Tilapäinen alennus vuonna 2016

-0,25 %

 

Keskimääräinen työeläkemaksu on 24 %.

 

 

 

Työntekijän osuus

 

 

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.

- työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
- työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet

5,7 %
7,2 %

5,7 %
7,2 %

 

 

 

Kun palkkasumma on yli 2 025 000 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.

 


Tilapäinen työnantaja

 

 

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 238 €/ 6 kk

25,1 %

24,7 %

 

 

 


TYEL-ansion alaraja

57,51 €/kk

57,10 €/kk

 

 

 

 YEL-maksu

 

 

- alle 53-vuotiaat

23,60%

23,70 %

- 53 vuotta täyttäneet

25,10 %

25,20 %

 

 

 

Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus (vakuutus alkanut 2013 tai myöhemmin)

 

 

- alle 53-vuotiaat

18,408 %

18,486 %

- 53 vuotta täyttäneet

19,578 %

19,656 %

 

Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan
(vakuutus alkanut ennen vuotta 2013).

- alle 53-vuotiaat

17,700 %

17,775 %

- 53 vuotta täyttäneet

18,825 %

18,900 %

 

 

 


YEL-työtulon alaraja

7 557,19€/v

7 502,14 €/v

YEL-työtulon yläraja

171 625,00 €/v

170 375 €/v

 

 

 

YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi

15 114,37 €/v

15 004,29 €/v

 

 

 

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

12 420,00€/v

12 325,55 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

12 420,00 €/v

12 325,55 €/v

 

 

 


MYEL-maksu

 

 

Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 281,69 €/v.

-alle 53-vuotiaat

12,744 %

12,798 %

-53 vuotta täyttäneet

13,554 %

13,608 %

 

 

 

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 474,52 – 41 602,87 €

 

 

 

41 602,87 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on

 

 

- alle 53-vuotiaat

23,6 %

23,7 %

- 53 vuotta täyttäneet

25,1 %

25,2 %


SOSIAALITURVAMAKSU 16-67 vuotiaasta

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu

2016

2015

Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle
yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan
sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta
täyttäneelle maksetuista palkoista.

2,12 %

2,08 %

 

 

 


PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

2016

2015

palkansaajat % palkasta

päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30%

 

2,12 %

 

2,10 %

yrittäjät % työtulosta
päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30%+ lisärahoitusosuus 0,13 %

 

2,25 %

 

2,23 %

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo)

1,49 %

1,49 %

     

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.


TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64-vuotiaasta

Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon.
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

 Työntekijästä maksettava maksu
Yhteensä

Yhteensä

työnantajan osuus

työntekijän osuus

  2016 2015 2016 2015 2016 2015
2 044 500 euron palkkasummaan asti 2,15 %

1,45 %

1,00 %

0,80 %

 1,15 %

0,65 %

2 044 500 euroa ylittävältä osalta 5,05 %

3,80 %

3,90 %

3,15 %

1,15 %

0,65%

             
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,46 %

1,04 %

1,00 %

0,80%

0,46 %

0,24 %

             

TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU

2016

2015

2015: Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12.

2016: Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset työnantajat, joiden kalenterivuoden aikana työntekijöille maksamien palkkojen yhteissumma on enintään 1200 euroa.

YEL-yrittäjä ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollinen.

0,90

0,90

 

 

 


RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU

2016

2015

Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin).

0,07 %

0,067 %

 

 

 


Katso myös:

 

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi