sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

TYEL-eläkevakuutus

Työntekijän eläkelaki (TyEL) astui voimaan 1.1.2007, minkä jälkeen kaikki työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan. Vuoden 2014 keskimääräinen TyEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu on 23,6 % palkoista. Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 24,2 %.

Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos

  • työntekijä on 18–67-vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.
  • työntekijän ansiot ovat vähintään 56,55 euroa kuukaudessa (2014). Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana. Pienemmät ansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.
TyEL-maksun suuruus määräytyy vuoden 2012 palkkasumman perusteella seuraavasti:
  • palkkasumman ollessa alle 1 936 500 € on TyEL-maksu 24,2 % palkoista
  • palkkasumman ollessa 1 936 500 – 30 984 000 € on TyEL-maksuprosentti 24,05 %
  • palkkasumman ollessa yli 30 984 000 € on TyEL-maksu 24,2 % palkoista
Kun palkkasumma on yli 1 936 500 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.
 
Työntekijän osuus TYEL-maksusta on 5,55 % (alle 53-vuotiaat) tai 7,05 % (53 vuotta täyttäneet, syntymäpäivää seuaavan kuukauden alusta). Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkasta ja tilittää sen vakuutusyhtiölle työntekijän puolesta.

Työeläketurvan hoitoa varten työnantaja ilmoittaa eläkeyhtiölle työntekijöiden alkaneet ja päättyneet työsuhteet viipymättä. Jatkuvien työsuhteiden palkkatiedot edelliseltä vuodelta työnantaja antaa vuosi-ilmoituksessa vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Palkkailmoitukset ja eläkevakuutusmaksut vakuutusyhtiölle voidaan hoitaa kuukausi- tai vuosi-ilmoituksin. Lisätietoja ilmoittamisesta saa omasta vakuutusyhtiöstä.


Lisätietoja työeläkevakuutuksista:

Eläke-Fennia
Etera
Varma
Tapiola
Veritas


päivitetty joulukuu 2013

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi