sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2014 on 0,50 % palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2014 se on 0,75 % palkasta palkkasumman 1 990 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,95 % palkasta.
 
Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2014 on 0,19 % palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75 % palkasta.
 
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

***

Työttömyysvakuutusmaksut on tähän asti peritty 14 tapaturmavakuutuslaitoksen toimesta ja vakuutuslaitokset ovat tilittäneet perimänsä työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusrahastolle. Myös maksuja koskeva neuvonta ja valvonta ovat toimineet hajautetusti.

Vuotta 2013 ja sitä myöhempiä vuosia koskevat 1.10.2012 voimaan tulleella lakimuutoksella työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon.

Työnantajille muutos näkyy siten, että loka–marraskuussa 2012 Työttömyysvakuutusrahasto lähetti osalle työnantajista ennakon määräämistä koskevan ilmoituksen, joka sisältää arvion ennakkopalkkasummista vuodelle 2013. Marras–joulukuussa työnantaja sai Työttömyysvakuutusrahastolta ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet. Lisäksi vuotta 2013 ja sitä myöhempiä vakuutusvuosia koskeva asiakaspalvelu hoituu suoraan Työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Uutena palveluna pien- ja kotitaloustyönantajat voivat hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa helposti myös osoitteessa www.palkka.fi. Kaikki vuotta 2012 ja sitä aikaisempia vakuutusvuosia koskevat työttömyysvakuutusmaksuasiat hoituvat kuitenkin vielä vanhan järjestelmän mukaisesti.

Muutos ei vaikuta lakisääteisiin tapaturmavakuutuksiin, vahinkovakuutuksiin, työeläkevakuutuksiin tai näiden maksujen perintään.

***

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista:

» Työttömyysvakuutusrahasto

päivitetty joulukuu / 2013

 

 

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi