19.10.2009

Elävä kaupunkikeskusta-projekti käyntiin Hangossa

Hangon keskustan yhteistyömuotoisen kehittämisen esiselvitys käynnistyi Hangon Yrittäjien aloitteesta. Projektin vetäjäksi on palkattu Markku Hämäläinen ja rahoitus tulee 50 % Pomovästiltä Leader-rahoituiksena ja 50 % paikallisilta yrityksiltä. Esiselvitysprojektin aikataulu on 01.10.2009-28.02.2010.

Projektin lähtökohta:
Hangon keskusta kaipaa ympärivuotisen elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja kilpailukykyisyyden parantamista. Siitä olisi hyötyä meille kaikille. Hangon keskusta ei ole vain Vuorikatu, vaan se on ajateltava laajempana kokonaisuutena käsittäen sillan molemmat puolet ja ulottuen Esplanadia pitkin aina Hanko-Pohjoiseen asti. Kysymys on kantakaupungista. Keskustan yhteistyömuotoisesta kehittämisestä on hyviä kokemuksia Suomessa.


Visiona on elävä keskusta – sykkivä sydän ympäri vuoden.


Hanketukihakemuksen hankekuvauksen virallinen tiivistelmä:
Hankkeen kohderyhmä on Hangon keskustan alueen toimijat. Hankkeessa syntyvä pitkän tähtäimen suunnitelma tähtää Hangon keskustan kehittämiseen, josta on hyötyä kaikille hankolaisille ja kaupungissa vieraileville. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen toimijoiden toiveet ja yhteistyön edellytykset sekä tulevan kehittämisen yhteistyömuodot. Toimenpiteisiin kuuluvat toimijoiden mielipidekyselyt ja yhteiset suunnittelupalaverit sekä kaikille avoin tiedotustilaisuus. Hankkeessa ollaan yhteydessä valtakunnalliseen ja muiden kaupunkien keskustojen kehittämisyhdistyksiin parhaiden kehittämiskokemusten hyödyntämiseksi. Hankkeelle palkataan vetäjä. Tuloksena on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa esitetään kehittämis-toimenpiteet sekä kehittämistyön organisointi- ja rahoitusmallit. Perimmäisenä tulevaisuuden tavoitteena on Hangon keskustan ympärivuotisen elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja kilpailukykyisyyden parantaminen.

 

Lue lisää Elävä kaupunkikeskusta-projekteista tästä linkistä.

  

 

 

 

Han-Cut

Lounasravintola Smörmagasinet

Novago Yrityskehitys