sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Arvonlisäveroton toiminta

Arvonlisäveroa maksetaan liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden myynnistä sekä maahantuonnista. Verovelvollisuus on laaja ja käsittää kaikkien tavaroiden ja palveluiden myynnin, ellei arvonlisäverolaissa ole nimenomaan mainittu poikkeusta. Tavaroiden ja palveluiden vienti ulkomaille on verotonta.

Arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty mm.

  • terveyden- ja sairaanhoito
  • sosiaalihuolto
  • ammatillinen koulutus
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • esiintymiskorvaukset

Tarkempia tietoja arvonlisäverottomasta toiminnasta Verohallinnon oppaassa
Arvonlisäverovelvollisen opas.

Liikevaihdon ollessa alle 8 500 euroa koko liikevaihto on arvonlisäverotuksessa verovapaata. Liikevaihdon ylittäessä tämän määrän arvonlisävero kasvaa liukuvasti täyteen määrään vuosiliikevaihdon ollessa 22 500 euroa. Huojennus koskee sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Sen ulkopuolelle on rajattu metsätalous ja eräät kiinteistön käyttöoikeuden luovutukset. Huojennus palautetaan verovelvollisille takautuvasti tilikauden päätyttyä. Vuodesta 2010 alkaen alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

Päivitetty 15.2.2012

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi