sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Kansainvälistyminen

www.futureimagebanl.comSuomen Yrittäjien pk-yritysten kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on

Yritysten kansainvälistymistä Suomen Yrittäjissä edistää asiantuntijaryhmä kansainvälistymisen valiokunta.

Lisätietoja:

 

Kansainvälinen yhteishenkilöverkosto

Suomen Yrittäjien kansainvälisen yhteyshenkilöverkoston tarkoituksena on auttaa suomalaisia pienyrityksiä kansainvälisessä kaupassa. Verkosto täydentää nykyistä suomalaisille pienyrityksille suunnattua palvelutarjontaa.

 
Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus -katsauksessa tarkastellaan kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä innovaatioihin liittyviä rahoituskanavia sekä tukipalveluita. Katsauksen tarkoitus on auttaa yrityksiä hahmottamaan, mistä rahoitusta ja muita palveluita saa.
 

Tavaran toimittamiseen sisältyvien velvollisuuksien
jakautuminen myyjän ja ostajan välillä

Incoterms 2010 on Kansainvälisen Kauppakamarin ylläpitämä toimituslausekekokoelma, joka sisältää yksitoista toimituslauseketta. Toimituslauseke määrittelee tavaran toimittamiseen sisältyvien velvollisuuksien jakautumisen myyjän ja ostajan välillä.

» Logistiikan maailma

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi