sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Toiminimen perustaminen ja vastuut

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, josta käytetään puhekielessä nimitystä toiminimiyrittäjä, tekee kaikki sitoumuksensa ja solmii sopimukset omalla nimellään. Vaikka liiketoiminnasta tehdäänkin erikseen kirjanpito ja sille on saatettu rekisteröidä erillinen nimikin, ei toiminimi ole yrittäjästä erillinen ”oma” oikeushenkilönsä. Siten toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista kaikella liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hänellä on vastaavasti mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan.

Toiminimen omaisuus ei siten ole erillistä yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta muutoin kuin kirjanpidollisesti. Vastuu veloista tarkoittaa toiminimen kohdalla sitä, että velkoja, joka haluaa periä saatavaansa ulosoton kautta, voi pyytää ulosmittaamaan myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta yrityksen velasta. Velkojalla ei ole velvollisuutta periä saatavaa ensin liikeomaisuudesta edes silloin, kun liikeomaisuus riittäisi velan maksuun.

Toiminimen perustaminen ei edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan perustamismuodollisuuksia, vaan perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin tehdään lomakkeella, jonka saa helpoiten Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta. Lomakkeen voi myös noutaa mm. Patentti- ja rekisterihallituksen palvelupisteistä (maistraattien tai ELY-keskusten yhteydessä).  Perustamisilmoitus on maksullinen. Maksu maksetaan etukäteen, ja kuitti liitetään ilmoitukseen.

Velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ei välttämättä ole. Perustamisilmoituksen on velvollinen tekemään sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja joka:

  • harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa;
  • toimii omasta asunnosta erillisessä pysyvässä toimipaikassa (esim. liiketilassa) tai
  • käyttää muita apulaisia kuin aviopuolisoaan tai perheenjäsentään.

Mikäli ehdot eivät täyty, ei velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ole. Rekisteröinti kuitenkin kannattaa, jotta toiminimen käyttöön saisi varmasti yksinoikeuden. Vaikka velvollisuutta toiminimen rekisteröimiselle Kaupparekisteriin ei olisikaan, voi verolainsäädännöstä seurata velvollisuus ilmoittaa toiminnasta verottajalle. Näin on esimerkiksi silloin, jos yrittäjä on toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Tarkempia tietoja toiminimen rekisteröimisestä saat Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilta.

Päivitetty 8.8.2013

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi