Ennakonpidätysprosentti

Ennakonpidätysprosentti muodostuu valtion verosta, kunnallisverosta ja kirkollisverosta.

Vuoden 2014 valtion tuloveroasteikko

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

 

 

 

16 300 - 24 300

8,00

6,50

24 300 - 39 700

528,00

17,50

39 700 - 71 400

3 223,00

21,50

71 400 - 100 000

10 038,50

29,75

100 000 —

18 547,00

31,75

Valtion veron lisäksi ennakonpidätysprosenttiin lasketaan mukaan kunnallisvero (v. 2014 keskimäärin 20 %) sekä kirkollisvero (v. 2014 vaihtelee 1,00 - 2,00 % välillä, keskiarvo 1,65 % (ev.lut) ).

» Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista 2014, saatavilla vero.fi

Päivitetty 3.1.2014