Ennakonpidätysprosentti

Ennakonpidätysprosentti muodostuu valtion verosta, kunnallisverosta ja kirkollisverosta.

Vuoden 2015 valtion tuloveroasteikko

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

 

 

 

16 700—25 000

8,00

6,50

25 000—40 800

547,50

17,50

40 800—72 300

3 312,50

21,50

72 300 —

10 085,00

31,75

Valtion veron lisäksi ennakonpidätysprosenttiin lasketaan mukaan kunnallisvero (v. 2016 keskimäärin 20,6 %) sekä kirkollisvero (v. 2016 vaihtelee 1,00 - 2,00 % välillä, keskiarvo 1,67 % (ev.lut) ).

» Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista 2016, saatavilla vero.fi

Päivitetty 4.1.2016