Ennakonpidätysprosentti

Ennakonpidätysprosentti muodostuu valtion verosta, kunnallisverosta ja kirkollisverosta.

Vuoden 2015 valtion tuloveroasteikko

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

 

 

 

16 500 - 24 700

8,00

6,50

24 700 - 40 300

541,00

17,50

40 300 - 71 400

3 271,00

21,50

71 400 - 90 000

9 957,50

29,75

90 000 —

15 491,00

31,75

Valtion veron lisäksi ennakonpidätysprosenttiin lasketaan mukaan kunnallisvero (v. 2015 keskimäärin 19,84 %) sekä kirkollisvero (v. 2015 vaihtelee 1,00 - 2,00 % välillä, keskiarvo 1,66 % (ev.lut) ).

» Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista 2015, saatavilla vero.fi

Päivitetty 2.1.2015