sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Edunvalvonta

Kuva: futureImageBank

Yrittäjät odottavat yhteiskunnalta kannustavaa ilmapiiriä ja yrittäjyyttä ymmärtävää lainsäädäntöä. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Tavoitteena on saada Suomeen parhaat yrittäjyyden olosuhteet.

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on linjattu järjestön tavoiteohjelmiin ja lyhyen aikavälin tavoitteet vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.

 

Tavoiteohjelma 2015–2019

Tuorein tavoiteohjelmamme #työn_tekijä on Suomen Yrittäjien näkemys toimista, joita Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pitäisi tehdä keväällä 2015 alkavan hallituskauden aikana.

» Tavoiteohjelma nettilehtenä
 
» Tavoiteohjelma pdf-muodossa

 

Tavoiteohjelman kärkitavoitteet ovat

# Työmarkkinat uudistettava – luodaan uusia työpaikkoja

# Julkista sektoria pienennettävä – turvataan kansalaisten hyvinvointi

# Verotuksen kannustavuutta lisättävä – tuetaan yritysten menestymistä

# Yksinyrittäjien asemaa parannettava – mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen

# Turhasta sääntelystä luovuttava – annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

 

Suomen Yrittäjien vuoden 2015 yhteiskuntavaikuttamisen painopisteitä 

 1. Yrittäminen hallitusohjelman keskiöön
 2. Rahoituksen saannin helpottaminen
 3. Toimiva kilpailu ja reilu kilpailutus
 4. Yrittäjäliikkeen vahvuuden turvaaminen

 

Kuntavaikuttaminen

Yrittäjälähtöisyys on avain kuntien toiminnan kehittämiselle. Yritykset luovat taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka ovat välttämättömiä hyvinvoinnin ja lähipalveluiden turvaamiseksi. Tämän vuoksi yrittäjien osaaminen tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin kuntien palveluita kehitettäessä. Lisää näkemyksiämme kunta-asioista osoitteessa www.yrittajat.fi/kunta.


Yhteisen edunvalvontamme tuloksia yrittäjien hyväksi aiemmilta vuosilta

 • Yrittäjien arvostus on kohentunut.
 • Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten työttömyys- ja sosiaaliturva on parantunut.
 • Yle-veron maksuperuste muutettiin yrityksen tulokseen pohjautuvaksi – valtaosa välttyy verolta.
 • Työ harhaanjohtavan markkinoinnin torjumiseksi on tuottanut tulosta.
 • Arvonlisäverotuksen verovapaa raja muutettiin liukuvaksi.
 • Työnantajamaksujen nousupainetta on hillitty lähes puolellatoista miljardilla eurolla.
 • Verotilit otettiin käyttöön, ja yrityksen keskeiset verot koottiin yhdeksi maksuksi.
 • Vanhempainvapaiden kustannusten korvauksia yrittäjille nostettiin.
 • Yrittäjän eläketurvassa on jouston mahdollisuuksia.
 • Osinkoverotuksen rakenne säilyi pk-yrittäjyyteen kannustavana ja pääosin yhdenkertaisena.
 • Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrittäjän asemaa on parannettu.
 • Palvelusetelien käyttö sosiaalipalveluiden tuotannossa on helpottunut.
 • Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika lyheni, ja yrittäjä saa liittää sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa.
 • Verohallinnon palvelu on parantunut.
   

» Mitä saimme aikaan vuonna 2014?

» Toiminnan tuloksia verotuksessa vuodelta 2014
 

Suomen Yrittäjien edustukset ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä yms. »
(pdf, päivitetty 4.9.2014)

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi