sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

EDUNVALVONTA

 

 
Yrittäjät odottavat yhteiskunnalta kannustavaa ilmapiiriä ja yrittäjyyttä ymmärtävää lainsäädäntöä. Jo 20 vuoden ajan Suomen Yrittäjät on auttanut parantamaan yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita.

Tavoitteena on saada Suomeen parhaat yrittäjyyden olosuhteet.
 

 

Kysyimme yrittäjäristeilylle 23.—24.4. osallistuneilta yrittäjiltä, että mikä on tärkein asia, joka pitää hoitaa kuntoon. Eniten toivottiin helpotusta ensimmäisen ja/tai uuden työntekijän palkkaukseen.

» Katso yrittäjien muutostoiveet tästä
 


Suomen Yrittäjien 20-vuotisjuhlavuoden 
yhteiskuntavaikuttamisen painopisteet 

 1. Työllistäminen kannustavammaksi ja riskit pienemmiksi
 2. Yrittäjävähennys ja muut pienyritysten verokannusteet täytäntöön
 3. Vauhtia sääntelyn järkeistämiseen ja digitalisaatioon
 4. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus turvattava
 5. Yhteen hiileen, Suomen Yrittäjät 20 vuotta

 

Yhteisen edunvalvontamme tuloksia 20 vuoden ajalta

 • Yrittäjien arvostus on kohentunut.
 • Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten työttömyys- ja sosiaaliturva on parantunut.
 • Yle-veron maksuperuste muutettiin yrityksen tulokseen pohjautuvaksi – valtaosa välttyy verolta.
 • Työ harhaanjohtavan markkinoinnin torjumiseksi on tuottanut tulosta.
 • Arvonlisäverotuksen verovapaa raja muutettiin liukuvaksi.
 • Työnantajamaksujen nousupainetta on hillitty lähes puolellatoista miljardilla eurolla.
 • Verotilit otettiin käyttöön, ja yrityksen keskeiset verot koottiin yhdeksi maksuksi.
 • Vanhempainvapaiden kustannusten korvauksia yrittäjille nostettiin.
 • Yrittäjän eläketurvassa on jouston mahdollisuuksia.
 • Osinkoverotuksen rakenne säilyi pk-yrittäjyyteen kannustavana ja pääosin yhdenkertaisena.
 • Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrittäjän asemaa on parannettu.
 • Palvelusetelien käyttö sosiaalipalveluiden tuotannossa on helpottunut.
 • Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika lyheni, ja yrittäjä saa liittää sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa.
 • Verohallinnon palvelu on parantunut.

» Mitä saimme aikaan vuonna 2015?
 


Tavoitteet ja ohjelmat

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on linjattu järjestön
tavoiteohjelmiin ja lyhyen aikavälin tavoitteet vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.

 
 

Tavoiteohjelma 2015–2019

Tuorein tavoiteohjelmamme #työn_tekijä on Suomen Yrittäjien näkemys toimista, joita Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pitäisi tehdä keväällä 2015 alkavan hallituskauden aikana.
 

» Tavoiteohjelma nettilehtenä 
 

» Tavoiteohjelma pdf-muodossa

 Tavoiteohjelman kärkitavoitteet ovat

# Työmarkkinat uudistettava – luodaan uusia työpaikkoja
# Julkista sektoria pienennettävä – turvataan kansalaisten hyvinvointi
# Verotuksen kannustavuutta lisättävä – tuetaan yritysten menestymistä
# Yksinyrittäjien asemaa parannettava – mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen
# Turhasta sääntelystä luovuttava – annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

» Arvioita hallitusohjelmasta 
 Suomen Yrittäjien liittokokous 2015:

Laajentamalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia parannettaisiin kilpailukykyä ja työllisyyttä  

Suomi on jäänyt kustannuskilpailukyvyssä jälkeen, mikä jumiuttaa kasvua ja investointeja ja pahentaa työttömyyttä. Tehokkain keino parantaa tilannetta on lisätä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Näin linjasi Suomen Yrittäjien liittokokous kannanotossaan tänään. Paikallisen sopimisen lisääminen toisi lisää työpaikkoja ja paremmat kokonaisansiot työntekijöille, paljastaa tuore kysely.

» Lue kannanotto
  

Paikallinen sopiminen — mitä se on ja
mitä se merkitsisi suomalaiselle työelämälle?

» Lue tästä mitä on paikallinen sopiminen 
» Kilpailukykysopimus ja paikallinen sopiminen
 
 

 


Yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettu — työtä riittää silti.

Yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettu kohta kohdalta. Yrittäjällä on nykyään oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairaspäivärahat, työttömyysturvaetuudet, vanhempainpäivärahat jne.) kuin palkansaajallakin.

Lue lisää »
 


Suomen Yrittäjien sääntelykannanotto:
 

10 askelta parempaan sääntelyyn

» Tutustu kannanottoon

 

 


Kuntavaikuttaminen

Yrittäjälähtöisyys on avain kuntien toiminnan kehittämiselle. Yritykset luovat taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka ovat välttämättömiä hyvinvoinnin ja lähipalveluiden turvaamiseksi.

Tämän vuoksi yrittäjien osaaminen tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin kuntien palveluita kehitettäessä.

Lisää näkemyksiämme kunta-asioista osoitteessa www.yrittajat.fi/kunta.

 

Valmistelussa oleva sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus vaikuttaa suoraan yritysten toimintaedellytyksiin. Mullistavinta ja samalla tärkeintä uudistuksessa on valinnanvapauden tuominen sote-palveluihin.

Suomen Yrittäjät on laatinut oman mallinsa sote- ja maakuntauudistukseen. Raportti käsittelee uudistusta neljästä eri näkökulmasta:
 
• maakunnan elinkeinopoliittiset tehtävät
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
• verotus ja rahoitus
• julkiset hankinnat.

Yrittäjien mallin tiivistelmä, esittelykalvot ja kuvat: www.yrittajat.fi/kunta 


 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi