sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Edunvalvonta

Kuva: futureImageBank

Yrittäjät odottavat yhteiskunnalta kannustavaa ilmapiiriä ja yrittäjyyttä ymmärtävää lainsäädäntöä. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy sekä yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee.

Pienet ja keskikokoiset (pk) yritykset ovat kansantaloutemme selkäranka.

 • Yritysten 1,5 miljoonasta kokoaikaisesta työntekijästä pk-yrityksissä työskentelee noin 890 000 työntekijää, joka on 65 prosenttia kaikkien yritysten työntekijöistä.
 • Yritysten 389 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet syntyy pk-yrityksissä. Pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on linjattu järjestön tavoiteohjelmiin ja lyhyen aikavälin tavoitteet vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.

Yrittäjälähtöisyys on avain kuntien toiminnan kehittämiselle. Yritykset luovat taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka ovat välttämättömiä hyvinvoinnin ja lähipalveluiden turvaamiseksi. Tämän vuoksi yrittäjien osaaminen tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin kuntien palveluita kehitettäessä. Lisää näkemyksiämme kunta-asioista osoitteessa www.yrittajat.fi/kunta.

 
Suomen Yrittäjien vuoden 2014 yhteiskuntavaikuttamisen painopisteitä 

 1. Tehostetaan kilpailun ja markkinoiden toimivuutta, jotta kustannukset laskisivat ja jäsenyrittäjien toiminnan mahdollisuudet paranisivat.
 2. Parannetaan yksinyrittäjien asemaa.
 3. Vaikutetaan EU-vaaleissa siten, että Suomen ja EU:n politiikka on entistä yrittäjämyönteisempää.
 4. Nuorten työllistäminen ja koulutus.


Yhteisen edunvalvontamme tuloksia yrittäjien hyväksi

 • Yrittäjien arvostus on kohentunut.
 • Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten työttömyys- ja sosiaaliturva on parantunut.
 • Yle-veron maksuperuste muutettiin yrityksen tulokseen pohjautuvaksi – valtaosa välttyy verolta.
 • Työ harhaanjohtavan markkinoinnin torjumiseksi on tuottanut tulosta.
 • Arvonlisäverotuksen verovapaa raja muutettiin liukuvaksi.
 • Työnantajamaksujen nousupainetta on hillitty lähes puolellatoista miljardilla eurolla.
 • Verotilit otettiin käyttöön, ja yrityksen keskeiset verot koottiin yhdeksi maksuksi.
 • Vanhempainvapaiden kustannusten korvauksia yrittäjille nostettiin.
 • Yrittäjän eläketurvassa on jouston mahdollisuuksia.
 • Osinkoverotuksen rakenne säilyi pk-yrittäjyyteen kannustavana ja pääosin yhdenkertaisena.
 • Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrittäjän asemaa on parannettu.
 • Palvelusetelien käyttö sosiaalipalveluiden tuotannossa on helpottunut.
 • Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika lyheni, ja yrittäjä saa liittää sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa.
 • Verohallinnon palvelu on parantunut.
   

» Lue myös tiedote: Mitä saimme aikaan vuonna 2014?
 

Suomen Yrittäjien edustukset ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä yms. »
(pdf, päivitetty 4.9.2014)

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi