SUOMEN YRITTÄJIEN TIEDOTTEET JA LAUSUNNOT

  • Suomen Yrittäjien tiedotteet
  • Suomen Yrittäjät antaa lausuntoja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, pääasiassa ministeriöissä valmisteltavana olevista hallituksen esityksistä tai vastaavista sekä eduskunnan käsiteltävinä olevista asioista eduskuntakäsittelyn aikana.


Suomen Yrittäjien lausunnot