Kokka kohti Hämettä

Kokka kohti Kanta-Hämettä -hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.5.2023.

Hankkeen tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Työperäisen maahanmuuton edistämisen päämääränä on lisätä Kanta-Hämeen pitovoimaa ja houkuttavuutta sekä edistää hankkeen teemoja niin strategiatasolla, käytännönläheisinä kokeiluina kuin ja parantuneina palveluina.

HANKKEEN TAVOITTEET

  • Työperäistä maahanmuuttoa edistävän palvelupolun rakentaminen
  • Maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen työmarkkinoille
  • Kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja yritysten kansainvälisyyden vahvistaminen
  • Työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu

Tavoitteiden yhteisenä viitekehyksenä on jo olemassa olevien rakenteiden, palveluiden ja käytäntöjen hyödyntäminen.

KOHDERYHMÄT

  • Kansainväliset osaajat, jotka suuntautuvat työvoimapula-aloille ja haluavat työllistyä Kanta-Hämeeseen.
  • Yritysten rekrytoinneista ja perehdytyksestä vastaavat, joilla on tarve rekrytoida ja perehdyttää kansainvälisiä osaajia työvoimapula-aloille.
  • Kanta-Hämeen yritykset ja elinkeinoelämä, oppilaitokset ja maakunta.

PÄÄTOTEUTTAJA
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

OSATOTEUTTAJAT
Hämeen Ammattikorkeakoulu
Hämeen Yrittäjät
Forssan Ammatti-instituutti Faktia Oy

Rahoittajaviranomainen on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankekoodi: S22455.

Avaa pop-up -ikkuna