Vahva yrittäjyys -hanke

Helsingin Yrittäjien ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Vahva yrittäjyys -hankkeen (1.8.2019-31.12.2021) tavoitteena oli tarjota yrittäjille työkaluja oman talousosaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Vahva yrittäjyys -hankkeessa kehitettiin pienyrittäjien osaamista yrityksen talouden ja oman hyvinvoinnin johtamisessa ja kasvatettiin yrittäjien mahdollisuuksia kestävään yritystoimintaan, kasvuun ja parempaan työhyvinvointiin.

Talouspainotteisessa hankkeessa havahdutettiin yrittäjiä huomaamaan yrityksen talouden vaaran merkit ennen kuin on liian myöhäistä. Lisäksi hankkeessa huomioitiin eri kohderyhmät kuten aloittelevat yrittäjät, joille tarjottiin riittävästi tietoa siitä, mitä yrityksen talouden johtaminen edellyttää. Jo toimiville yrittäjille tarjottiin osaamista ja keinoja oman yrityksen talouden ja oman hyvinvoinnin kehittämiseen sekä vertaistukea näihin


Vahva yrittäjyys -hankkeen toiminta

Vahva yrittäjyys -hankkeessa järjestettiin monipuolista toimintaa yrittäjien tueksi. Erilaisten koulutuspolkujen ja tapahtumien avulla hankkeen osallistujille tarjottiin heidän yrityksensä tilanteeseen sopivia palveluja. Sekä koulutuspolut että yksittäiset tapahtumat olivat osallistujille maksuttomia. Hankkeen toiminta ja tarjonta olivat avoimia kaikille taloudesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille yrittäjille.

Tätä oli Vahva yrittäjyys -koulutuspolku
  • Puoli vuotta (6 kk) kestävä maksuton koulutuspolku, joka järjestettiin hankkeen aikana kaksi kertaa: tammikuussa 2020 ja marraskuussa 2020
  • Yhteensä 90 yrittäjää osallistui hankkeen koulutuspoluille
  • Koulutuspolun sisältö soveltui kaikille yrittäjille yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta
  • Koulutuspolut sisälsivät lähipäiviä, itseopiskelua ja mentorointia oman talousosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille
  • Polun käytännönläheisten lähipäivien teemat nousivat talous- ja hyvinvointiaiheista
  • Lähipäivät sisälsivät asiantuntijavetoisia työpajoja, vertaisoppimista ja ryhmäkeskusteluja
  • Koulutuspolun osallistujille tarjoutui lisäksi mahdollisuus Yrityskummien järjestämään yritysmentorointiin. Mentorointia tarjottiin osallistujayrittäjille kolme kertaa puolen vuoden aikana
  • Koulutuspolulle osallistuminen vei osallistujalta noin 20 tuntia aikaa, jonka lisäksi mentorointitapaamisia on vapaavalintaisesti

Vahva yrittäjyys -hankkeen tulokset

Vahvat vinkit -julkaisusarja yrittäjille

Vahva yrittäjyys -hankkeen julkaisusarjan tarkoituksena oli tarjota yrittäjille tietoa yrityksen liiketoiminnan, talouden ja yrittäjän hyvinvoinnin kehittämiseen. Julkaisusarja toteutettiin yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asiakkaat tuovat liikevaihdon (FI) Customer are the capital of the company (EN)

Palautuminen yrittäjän hyvinvoinnintukena

How to start a business in Finland

Menestyvä liiketoiminta lähtee hyvästä suunnitelmasta

Yrittäjä kasvata kilpailukykyäsi ideoinnilla

Itsensä kehittäminen yrittäjän työkaluna

Mitä mittaat, sitä saat (FI) What you measure is what you get (EN)

Työnantajan muistilista rekrytointiin (FI) Recruitment checklist for employers (EN)


Hankkeen yhteistyökumppanit

Vahva yrittäjyys -ESR-hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä erilaisten asiantuntijatahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa:

Hankkeen yhteyshenkilöt

Vahva yrittäjyys -hankkeen projektipäällikkönä toimi Anne Innanen ja hankeasiantuntijana Susanna Ypyä susanna.ypya@yrittajat.fi.

Lotta Teivaala

Lotta Teivaala

Hanke- ja viestintäsuunnittelija
Helsingin Yrittäjät | Vahva yrittäjyys -ESR-hanke