Elinvoimaa kuntiin yhdessä

Elinvoimaa kuntiin yhdessä -hankkeessa pureudutaan yrittäjien ja kuntien yhteistyön sekä vuoropuheluosaamisen edistämiseen Keski-Suomessa. Tärkessä roolissa hankkeessa ovat etenkin Keski-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset ja niiden luottamushenkilöt sekä kunnanjohtajat/muut kuntapäättäjät ja kehittämisyhtiöiden johto.

Elinvoimatyön vahvistamista

Hankkeessa järjestetään kohtaamisia erilaisilla kuntien elinvoimatyön kärjillä ja vaihtelevilla kokoonpanoilla. Kantavina teemoina ovat vuoropuhelun lisääminen, yrittäjälähtöisyyteen kannustaminen, ymmärryksen lisääminen puolin ja toisin, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä elinvoimatyön perustan vahvistaminen kunnissa. Huomiota kiinnitetään myös yrittäjäyhdistysten vaikuttamistyön kehittämiseen.

Hankkeen sisällössä on huomioitu myös koronaan liittyvät tarpeet ja muutokset yritysten ja kuntien arjessa.

Elinvoimaa kuntiin yhdessä on Keski-Suomen Yrittäjien kaksivuotinen (2020-2021) hanke, jota rahoittaa Keski-Suomen liitto.