Hankkeessa tapahtunutta

Paikallisyhdistysten tukeminen ja yhteistyön tiivistäminen

  • WhatsApp-ryhmä puheenjohtajille
  • Teams-etäpalaverit käyttöön puheenjohtajien kesken: hyvien käytäntöjen jakaminen, kokemusten vaihtaminen, yhteistyö kuntien suuntaan ja siinä tukeminen

Alueellisen neuvontaverkoston kokoaminen ja ylläpito

  • yhteistyön tiivistäminen verkoston kesken
  • avuntarvekysely yrittäjille ja tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin verkostossa

Muut toimenpiteet

  • Paikallisyhdistysjohto ja kuntajohto Teams-palaveri 7.5.2020
  • Kuntabarometrin (687 vastausta!) tulosten läpikäynti paikallisyhdistysjohto ja kuntajohto kanssa Teams-palaveri 11.6.2020