Tulevat tapahtumat

Tältä sivulta löydät tietoa Hyvinvointikartan tulevista tapahtumista ja koulutuksista sekä avaukset projektien sisällöistä.

Kehittämisohjelmat

Kartoitus ja hyvinvointitreffit

 • Aikataulu:
  Lokakuu 2020-syyskuu 2022
 • Tavoite:
  Työpaketti keskittyy kartoittamaan yrittäjien hyvinvointiin ja sen johtamiseen liittyviä kehittämiskohteita ja tarpeita sekä järjestää hyvinvoinnin ja sen johtamisen seutukohtaisia tilaisuuksia (Hyvinvointitreffejä) sekä hyvinvointiwebinaareja Keski-Suomessa. Kartoitukset toteutetaan yrittäjille kyselyin puhelimitse sekä verkossa.
 • Tapahtumat

Hyvinvoinnin valmennusohjelma

 • Aikataulu:
  Hyvinvointivalmennus ryhmä 1. alkaa 20.4.2021. Ilmoittautuminen valmennukseen on päättynyt.
  Valmennusohjelma ryhmä 2: lokakuu 2021-joulukuu 2021. Ilmoittautuminen valmennukseen on päättynyt.
 • Tavoite:
  Työpaketin tarkoituksena on toteuttaa kaksi valmennusohjelmaa hyvinvoinnin ja sen johtamisen teemoista. Yrittäjän oma hyvinvointi on olennaisen tärkeässä roolissa. Johtamisosaaminen sekä kyky rakentaa hyvinvointia ja tuottavuutta tukeva yrityskulttuuri on olennaisen tärkeitä tekijöitä menestyksen rakentamisessa. Ohjelman avulla yrittäjän ja yritysten valmiudet paranevat hyvinvoinnin ja johtamisen alueilla. Suunnittelussa hyödynnetään työpaketti 1. tuloksia ja ohjelma suunnitellaan yhdessä kohderyhmän kanssa.

Yksinyrittäjien hyvinvoinnin työnohjaus

 • Aikataulu: 
  Työnohjausryhmät yksinyrittäjille ovat käynnistyneet. Maaliskuussa 2022 käynnistetään vielä 1–2 uutta ryhmää. Työnohjaus toteutetaan 4–8 osallistujan ryhmissä, lähi- ja/tai etätapaamisina. Tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa. Työnohjaus suunnitellaan ja toteutetaan osallistujien tarpeet ja tavoitteet huomioiden.
 • Tavoite:
  Tarjotaan työnohjausta yksinyrittäjille. Kokeillaan ja kehitetään yksinyrittäjille sopiva hyvinvointia tukeva työnohjauksen malli yhdessä yrittäjien kanssa. Työnohjauksen mallia pilotoidaan ja kehitetään saadun palautteen ja kokemusten pohjalta.  

Työkykyjohtaminen

 • Aikataulu:
  Käynnistys ja kehittäminen: lokakuu 2020-kevät 2021
  Pilotointi: heinäkuu 2021-joulukuu 2021
  Työkykyjohtamisen toimintamalli valmistuu: tammikuu 2022-kesäkuu 2022
  Pilotti 1. 8.4.-11.6.2021
  Pilotti 2. Työkykyjohtamisen valmennus 25.8.-24.11.2021. Ilmoittautuminen on päättynyt.
 • Tavoite:
  Neljännen työpaketin tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva työkykyjohtamisen ja siihen kytkeytyvän työhyvinvoinnin nykytilasta sekä tieto työkykyjohtamiseen liittyvän osaamisen kehittämisen tarpeista. Työpaketin aikana työstetään osallistavan kehittämisen menetelmillä yrittäjille kokonaisvaltainen työkykyjohtamisen toimintamalli.

Hyvinvointikartta

 • Aikataulu
  Hyvinvointikartan tuotteistaminen 1.0: kevät 2021
  Hyvinvointikartan tuotteistaminen 2.0: lokakuu 2021-joulukuu 2021
  Hyvinvointikartan tuotteistaminen 2.1: tammikuu 2022-kesäkuu 2022
 • Tavoite:
  Hankkeen viidennen työpaketin tarkoituksena on tuotteistaa pienyritysten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen hyvinvointikartta. Hyvinvointikartta kuvaa hyvinvoinnin kokonaisuuden ja sen kehittämisen tiekartan yrityksen omista kehittämistarpeista käsin ja mahdollistaa yrityksen pitkäjänteisen hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisen. Hyvinvointikartta-palvelusta yritykset saavat jatkossa tietoa ja tukea hyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta.

Hyvinvointikartta-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.