Yleistä yrityskummitoiminnasta

Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys. Sekä yrityskummien lukumäärä että mentoroitavien yritysten määrä on ollut viime aikoina jatkuvassa kasvussa. Kaikkia Suomen yrityskummeja yhdistää vilpitön halu auttaa oman alueensa mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä. Näin yrityskummit ovat mukana, paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä taloudellista toimeliaisuutta ja sen myötä maahamme syntyviä uusia työpaikkoja.

Tällä hetkellä yrityskummit toimivat 21, lähinnä maakuntapohjaisella, alueella kattaen koko maan. Kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt toimivat alueilla yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Alueelliset yrittäjäjärjestöt ovat monin paikoin tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

Suojattu tavaramerkki

Yrityskummit on Suomen Yrityskummit ry:n suojattu tavaramerkki, johon yhdistyksellä on yksinoikeus. Vain Suomen Yrityskummit ry:n jäsenillä on oikeus käyttää yrityskummi-nimikettä ja kaikki yrityskummit toimivat valtakunnallisesti samojen sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja eettisten ohjeiden pohjalta. Alueellisesti yrityskummipalvelu noudattaa yhteisesti sovittuja laatukriteereitä.

Alueorganisaatio

Alueellisen yrityskummipalvelun johtamisesta ja koordinoinnista vastaa aluekummi tukenaan aluetoimisto ja aluekoordinaattori. Aluetoimijat huolehtivat uusien yrityskummien rekrytoinnista ja yrityskummien osoittamisesta palvelua hakeville yrittäjille.

Yrityskummitoiminta

Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Yrittäjänä saat yrityskummilta tukea yrityksesi ja sen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Yhdessä yrityskummin kanssa analysoit yrityksesi toimintavaihtoehdot ja asetat niiden pohjalta kehitystavoitteet. Yrityskummi on myös tukenasi kun punnitset keinoja asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi, toimenpidesuunnitelmien toteuttamisessa ja saavutettujen tulosten seurannassa.

Yrityskummilta saat käyttöösi hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa. Hän toimii sparraajanasi ja keskustelukumppaninasi tarjoten sinulle ohjausta ja tukea päätöksenteossasi. Keskustelusi yrityskummin kanssa ovat luottamuksellisia ja ne etenevät omien tarpeidesi ja edellytyksesi mukaisesti. Teet itse päätökset ja vastaat niiden toteuttamisesta. Yrityskummi kulkee kuitenkin rinnallasi avaamalla kysymyksiä ja tarjoten tukea ja virikkeitä kun haet niihin vastauksia.

Yrityskummi on rehellinen ja hyvämaineinen henkilö jonka neuvot ja suositukset noudattavat Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa. Yrityskummia ohjaa vain yrityksesi etu eikä hän voi samanaikaisesti toimia yrityksen työntekijänä, omistajana, konsulttina eikä sen alihankkijana tai liikekumppanin palveluksessa. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä saamiaan tietoja oman tai muiden liiketoiminnan edistämiseksi.