Lapin Yrittäjien toiminta

Lapin Yrittäjät ry on lappilaisten yrittäjien asialla – toimimme alueen yrittäjien edunvalvojana sekä yhteiskuntavaikuttajana yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Vahvistamme

Tuemme sinua yrittäjyyden eri vaiheissa.

Verkostoimme

Löydä oma yhteisösi.

Olemme yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä. Jokainen uusi jäsen vahvistaa järjestön vaikuttavuutta ja vie lappilaisen yrittäjän asemaa eteenpäin.

Lapin Yrittäjien jäsenenä olet osa Suomen suurinta elinkeinoelämän vaikuttajaverkostoa ja Lapin maakunnan suurinta elinkeinoelämän järjestöä.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.

Tutustu Lapin raportteihin

Tutkimukset ja kyselyt

Tutustu Lapin Yrittäjien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin ja tutkimuksiin, joissa Lapin Yrittäjät on ollut osallisena tai liittyvät Lappiin.

Tutustu tutkimuksiin ja kyselyihin

Yrittäjäpalkitut

Lapin Yrittäjät palkitsee vuosittain yhden yrityksen, yksinyrittäjän sekä nuoren yrittäjän. Palkinnot jaetaan alueella menestyneille yrityksille ja yrittäjille.

Katso lista palkituista

Vaikutamme


Lapin Yrittäjät toimii alueellisena organisaationa maakunnan edunvalvontatyössä ja tukee paikallistason vaikuttamistyötä kunnissa. Toiminnassamme korostuu asiantuntijaorganisaationa toimiminen suhteessa eduskuntaan, ministeriöihin ja muuhun valtionhallintoon. Yrittäjän kannalta olennaista on myös alueemme jokaisessa kunnassa toimiva paikallisyhdistys, joka luo lähiverkon yrittäjien välille ja toimii läheisessä yhteistyössä esimerkiksi kunnan kanssa.

Lappi on menestyvä maakunta, ja sen tulevaisuuden näkymät yritystoiminnan kannalta ovat erinomaiset etenkin monipuolisen elinkeinorakenteen ja pohjoisen merkityksen kasvun myötä. Lapin elinkeinoelämän tukijalan muodostavat useilla eri aloilla toimivat mikro- sekä pienet ja keskisuuret yritykset, merkittävä joukko yksinyrittäjiä ja muutama suuryrityskin. Menestyäkseen yhä laajenevilla markkinoilla nämä yritykset tarvitsevat toisiaan ja yhteistä ääntä etujensa ajamiseen.

Lapin Yrittäjät on merkittävä vaikuttamiskanava yritysten toimintaedellytysten ja maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä. Alueellinen vaikuttamistyö nojaa vahvasti noin kolmeentuhanteen jäsenjoukkoomme koko Lapissa. Olemme merkittävästi mukana omien jäseniemme koulutuksellisten ja sosiaalisten palveluiden järjestämisessä.

Lapin Yrittäjien jäsenenä voit hyödyntää jäsenpalvelujamme ja -etujamme. Näitä ovat esimerkiksi puhelinsoiton päässä oleva neuvontapalvelu asianajotoimistoihin, lakiasianajotoimistoihin, tilitoimistoihin, taloushallintoon sekä omistusjärjestelyihin. Lisäksi nautit valtakunnallisista- sekä alueellisista eduista, kuten rahallisista alennuksista eri tuotteisiin ja palveluihin.