Lapin Yrittäjien toiminta

Lapin Yrittäjät toimii lappilaisten yrittäjien edunvalvojana.

Vahvistamme

Tuemme sinua yrittäjyyden eri vaiheissa.

Verkostoimme

Löydä oma yhteisösi.

Vaikutamme

Huolehdimme, että päättäjät kuulevat lappilaisen yrittäjän äänen.

Lapin Yrittäjät ry on lappilaisten yrittäjien asialla – toimimme alueen yrittäjien edunvalvojana sekä yhteiskuntavaikuttajana yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseksi. Toiminta-alueemme kattaa neljäsosan Suomesta. Olemme yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä; Lapin Yrittäjien jäsenenä olet osa Suomen suurinta elinkeinoelämän vaikuttajaverkostoa ja Lapin maakunnan suurinta elinkeinoelämän järjestöä. Jokainen uusi jäsen vahvistaa järjestön vaikuttavuutta ja vie lappilaisen yrittäjän asemaa eteenpäin.

Lapin Yrittäjät toimii alueellisena organisaationa maakunnan edunvalvontatyössä ja tukee paikallistason vaikuttamistyötä kunnissa. Toiminnassamme korostuu myös asiantuntijaorganisaationa toimiminen suhteessa eduskuntaan, ministeriöihin ja muuhun valtionhallintoon. Yrittäjän kannalta olennaista on myös alueemme jokaisessa kunnassa toimiva paikallisyhdistys, joka luo lähiverkon yrittäjien välille ja toimii läheisessä yhteistyössä esimerkiksi kunnan kanssa.

Lappi on menestyvä maakunta, ja sen tulevaisuuden näkymät yritystoiminnan kannalta ovat erinomaiset etenkin monipuolisen elinkeinorakenteen ja pohjoisen merkityksen kasvun myötä. Lapin elinkeinoelämän tukijalan muodostavat useilla eri aloilla toimivat mikro- sekä pienet ja keskisuuret yritykset, merkittävä joukko yksinyrittäjiä ja muutama suuryrityskin. Menestyäkseen yhä laajenevilla markkinoilla nämä yritykset tarvitsevat toisiaan ja yhteistä ääntä etujensa ajamiseen.

Lapin Yrittäjät on merkittävä vaikuttamiskanava yritysten toimintaedellytysten ja maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä. Alueellinen vaikuttamistyö nojaa vahvasti noin kolmeentuhanteen jäsenjoukkoomme koko Lapissa. Olemme vahvasti mukana omien jäseniemme koulutuksellisten ja sosiaalisten palveluiden järjestämisessä.

Lapin Yrittäjien jäsenenä voit hyödyntää jäsenpalvelujamme ja -etujamme. Näitä ovat esimerkiksi puhelinsoiton päässä oleva neuvontapalvelu asianajotoimistoihin, lakiasianajotoimistoihin, tilitoimistoihin, taloushallintoon sekä omistusjärjestelyihin. Lisäksi nautit valtakunnallisista- sekä alueellisista eduista, kuten rahallisista alennuksista eri tuotteisiin ja palveluihin.