Lapin Yrittäjien tutkimukset ja kyselyt

Lapin Yrittäjät teettää tutkimuksia ja kyselyitä, joiden avulla pyritään edistämään yrittäjyyttä Lapissa.

Kuntabarometri


Kuntabarometri 2022

Yrittäjän kuntabarometri -kysely toteutettiin 1.2.–4.4.2022. Tutustu Lapin raporttiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin.

Kuntabarometri 2020

Kuntabarometri mittaa yrittäjän kotikunnan yrittäjämyönteisyyttä. Suomen Yrittäjät kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista kahden vuoden välein.

Koronakriisin tilannekuva Lapissa


Lapin Yrittäjät toteutti koronakriisin aikana kolme Koronakriisin tilannekuva Lapissa -kyselyä, joiden avulla kartoitettiin, miten koronakriisi vaikutti lappilaisten yritysten liiketoimintaan. Kyselyt toteutettiin vuonna 2020.

Tutustu tuloksiin:

Lisätietoja

Pirkka Salo

toimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät