usein kysyttyä YOM

YOM-palvelun usein kysytyt kysymykset

DE MINIMIS

K: Mikä on de minimis-tuki? 
V: De minimis-tuki on yrityksille myönnettävää maksutonta ja vähämerkityksellistä julkista tukea, jota säätelee EU:n komission asetus N:o 1407/2013. Tukea voivat hakea lähes kaikkien toimialojen yritykset.

K: Mihin de minimis-tukea myönnetään?
V: De minimis-tukea voidaan myöntää mm. koulutuksiin, kuten YOM-palvelussa. Tukea ovat myös erilaiset työllistämistuet, investointituet ja esimerkiksi starttiraha. 

K: Kuinka paljon yritys voi saada de minimis-tukea?
V: Yritys voi saada kyseistä tukea maksimissaan 200 000€/3 peräkkäistä verovuotta (nykyinen verovuosi ja kaksi edellistä).  

K: Mistä voin nähdä yritykselleni kertyneen de minimis-tuen määrän?
V: Tuen saajaa (yritystä) koskee seuranta -ja raportointi velvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys vastaa itse kertyneen de minimis-tuen määrän seurannasta. Kertyneiden tukien määrää ei siis löydä mistään tietystä rekisteristä.

K: Miksi YOM-koulutukset kerryttävät yritykselle de minimis-tukea?
V:  Yom-koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia, mutta kouluttajat eivät tee työtään maksuttomasti. Koulutus maksetaan hankerahasta ja tämä kerryttää yritykselle de minimis-tukea. Näin koulutus voidaan järjestää yrityskentälle maksuttomasti. 

K: Seuraako YOM-palvelu jokaiseen koulutukseen osallistuneen de minimis-tuen määrää?
V: YOM-hanke ei seuraa osallistujien kertyneitä tukia. Tuen saajalla (yrityksellä) on itsellään seuranta- ja raportointivelvollisuus de minimis-tukien kertymisestä. Tukia kannattaa kirjata ylös esim. Exceliin. Kirjaaminen on tärkeää, jotta yrityksellä on tieto kertyneiden tukien määrästä. Tuet eivät saa ylittää 200 000€/3 peräkkäistä verovuotta.

K: Mitä de minimis-tuki-ilmoitukseen tulee kirjata?
V: Kouluttajalle lähetettävään de minimis-tuki-ilmoitukseen tulee kirjata yrityksen/säätiön/osuuskunnan/yhdistyksen perustiedot sekä jo saadut de minimis-tuet. 

K: Miksi saan koulutuksen jälkeen sähköpostiini de minimis-ilmoituksen?
V: Koulutuksen jälkeen lähetämme osallistujille ilmoituksen hyväksytyn de minimis-tuen määrästä. Ilmoitus siis kertoo, että osallistujalle on myönnetty tietty määrä tukea kyseisestä koulutuksesta. Nämä hyväksytyt de minimis-tuen määrät on niitä, jotka kasvattavat yrittäjän jo saatujen de minimis-tukien määrää.

YOM-HANKE

K: Mikä YOM on?
V: Yrityksen osaajat menestyvät (YOM) -palvelu on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR), Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon liiton rahoittama hanke, joka tarjoaa yrityksille edullisia tuettuja koulutuksia Pohjois-Savossa 31.8.2023 saakka. Hankkeen toteuttajana on Savon Yrittäjät.

KOULUTUKSET

K: Ketkä voivat osallistua YOM-koulutuksiin?
V: Koulutuksiin voivat osallistua Pohjois-Savon alueen pk-yritykset sekä yhdistykset/säätiöt/osuuskunnat, mikäli näillä on liiketoimintaa.

K: Paljonko koulutuksiin osallistuminen maksaa?
V: YOM-koulutukset ovat maksuttomia. Koulutuksiin osallistuminen kerryttää yritykselle de minimis-tukea.

K: Mitä koulutuksiin osallistuminen edellyttää?
V: De minimis-tuki-ilmoituksen sekä aloitus- ja lopetuslomakkeen lähettämisen kouluttajalle sekä koulutukseen osallistumisen. 

K: Miten voin osallistua koulutuksiin?
V: Koulutuksiin voi osallistua koulutuskalenteristamme löytyvien koulutuslinkkien kautta. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä Webropol-lomakkeen tiedot. Kouluttaja lähettää osallistujille linkit sekä ohjeet osallistumiseen ennen koulutusta. Lisäksi koulutuslinkkejä ja -vinkkejä löytää meidän Facebookista.

K: Seuraako YOM-palvelu jokaiseen koulutukseen osallistuneen de minimis-tuen määrää?
V: YOM-hanke ei seuraa osallistujien kertyneitä tukia. Tuen saajalla (osallistujalla) on itsellään seuranta- ja raportointivelvollisuus de minimis-tukien kertymisestä. Tukia kannattaa kirjata ylös esim. Exceliin. Kirjaaminen on tärkeää, jotta yrityksellä on tieto kertyneiden tukien määrästä. Tuet eivät saa ylittää 200 000€/3 peräkkäistä verovuotta.

K: Voinko osallistua koulutukseen niin, että katson vain koulutustallenteen jälkikäteen?
V: YOM-hankkeen toiminta perustuu koulutuksille, joissa osallistujat ovat läsnä koulutuksen ajankohtana. Olemme velvollisia raportoimaan ja seuraamaan osallistumista, joten koulutuksiin ilmoittautuminen velvoittaa koulutuksiin osallistumisen koulutuksen ajankohtana. 

K: Saako jokaisesta koulutuksesta oman koulutustallenteen?
V: Kouluttajien kokoamat tallenteet on tarkoitettu koulutukseen osallistuneille, kertauksena käydystä koulutuksesta. YOM-palvelun puolesta emme velvoita ketään kouluttajaa tekemään tallenteita. YOM ei myöskään välitä koulutustallenteita eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutustallenteita on saatavilla, mikäli kouluttaja haluaa erikseen tallenteen tehdä ja lähettää. Jokaisesta koulutuksesta ei ole siis tallenteita saatavilla. 

K: Ketkä kouluttavat YOM-koulutuksia?
V: Hankkeen alussa on tehty kouluttajien kilpailutus. Hankintalain mukaisesti koko hankkeen ajan käytetään kilpailutuksessa valittuja kouluttajia. 


Tietosuojaseloste