Uskalla Kasvaa Kestävästi

Hanketta toteutetaan aikavälillä: 1.1.2024 – 30.6.2026
Hankkeen kokonaisbudjetti on: 479 294 € josta EU:n osuus on 431 365 €
Hankkeen toteuttajat: Yrkesakademin i Österbotten, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Kvarnen samkommun

Keskitymme kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen mikro- ja pienyrityksissä kouluttamalla ja rohkaisemalla yrityksiä sisällyttämään kestävän kehityksen periaatteet osana liiketoimintaa.

Haluamme kiinnittää Pohjanmaalla ja Kokkolassa toimivien yritysten huomion siihen, että kannattavuus, ympäristöasiat ja yhteiskuntavastuu kulkevat tänä päivänä käsi kädessä. Tulemme myös järjestämään koulutuksia tuleville yrittäjille, jolloin myös kestävä yritystoiminta on keskeisessä roolissa.

Tulemme tässä hankkeessa jatkamaan STF-ohjelmaan kuuluvien matkailuyritysten kouluttamista ja tukemista. Laadimme hankkeessa myös digitalisia työkaluja kuten kestävän kehityksen käsikirjan sekä kriteeristön/muistilistan ”analyysejä” varten, joita suoritamme yrityksissä neuvonnan ja ohjauksen lisäksi. Myös erityyppiset tapahtumat, joissa yrityksillä on mahdollisuus verkostoitua ovat tärkeä osa hankeen toimintaa.

Facebook