Y-tube -videokilpailu 2022

Vuoden 2022 kilpailu on päättynyt. Kiitos hienoista videoista kaikille osallistuneille.
Tutustu voittajavideoihin täältä.

Y-tube -kilpailun ohjeet 2022

Viestintä ja markkinointi kuuluvat kiinteästi yritystoimintaan. Uudenmaan Yrittäjät kutsuu nuoria tekijöitä näyttämään osaamistaan ja opettelemaan lisää Y-tube -videokilpailussa.

Esitä sanomasi houkuttelevasti ja purevasti! Kerää ryhmä tekijöitä, roolita, suunnittele, käsikirjoita, kuvaa ja viimeistele. Parhaat videot ja yleisön suosikit palkitaan hyvillä palkinnoilla!

Löytyyhän ryhmänne jäseniltä ongelmanratkaisukykyä, puhtia tarttua toimeen ja viedä homma purkkiin saakka?

Opettaja: tehkää video yhdessä koulussa. Videon voi linkittää niin eri oppiaineisiin kuin yrittäjyyskasvatukseen. Palkintosummasta saa pientä pesämunaa vaikkapa luokkaretkikassaan.

Kilpailun teema vuonna 2022: Yritykseni 2030

Tässä muutama kysymys videonne suunnittelun tueksi.

Millä alalla ja missä/millaisessa ympäristössä yrityksenne toimii? Mitä yrityksessä tehdään? Millaisia taitoja ja millaista osaamista pitää olla, että teiltä saa töitä? Miksi teillä halutaan olla töissä? Mikä on yrityksen menestymisen salaisuus?

KAMERA KÄY… hauska, luovasti ideoitu ja napakka katsaus tulevaisuuden yrityksen toiminnasta ja menestystekijöistä!

Sarjat

Yläkouluikäiset ja alakouluikäiset ryhmät. Ryhmän vähimmäiskoko on kolme (3) henkilöä. Ryhmät voivat olla koululuokkia tai vapaamuotoisia kaveriporukoita tai harrastusryhmiä. Sarja määrittyy ryhmän vanhimman jäsenen kouluasteen mukaan. Ryhmillä tulee olla erikseen täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla esimerkiksi opettaja tai kilpailijan huoltaja.   

Aikataulu

Lue ohjeet tarkkaan ja lähetä videosi piilotettu linkki, yhteystietosi sekä kuvaus työn tekemisestä Uudenmaan Yrittäjille osoitteeseen sanna.sassi@yrittajat.fi viimeistään 14.10.2022. Yleisöäänestys toteutetaan, ja se on avoinna 2. – 9.11. välisenä aikana, mikäli kilpailuvideoita tulee vähintään 10 alakoulusarjaan + 10 yläkoulusarjaan.

Ohjeet työlle

Käsikirjoittakaa ja kuvatkaa video, jonka pituus on enintään 59 sekuntia. Videon tyylilaji on vapaa. Huolehdi, että sisältö vastaa annettua teemaa ja että videossa käytettävässä materiaalissa on tekijänoikeusasiat ja kuvausluvat kunnossa. Huomioi myös lainmukaisuus, YouTuben ja muiden yleisten sosiaalisen median kanavien yhteisösäännöt ja hyvän maun rajat. Videon tulee olla aiemmin julkaisematon.

Videossa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla kuvaamiseen lupa, alaikäisiltä tulee olla lupa vanhemmilta/huoltajilta ennen kuin lähetätte kilpailuvideon. Lisätietoja tekijänoikeudesta: www.tekijanoikeus.fi

Käyttöoikeudet

Kilpailuun lähetettyjen videoiden tekijänoikeudet säilyvät videon tekijöillä. Uudenmaan Yrittäjille siirtyy käyttöoikeus esittää kilpailuun osallistuneet videot sen omilla kanavilla.

Töiden toimitus ja kilpailun eteneminen

Taltioi työ mp4-luettavaan muotoon. Lataa videosi YouTubeen piilotettuna ja toimita linkki UY:lle sanna.sassi@yrittajat.fi . Laadi lisäksi lyhyt selostus työstä, jossa kerrotaan työryhmän jäsenten tiedot ja rooli sekä tiivistelmä työvaiheista.

Tuomaristo valitsee ylä- ja alakoululaisten sarjoista viisi (5) parasta kilpailuun osallistunutta videota. Nämä pyydetään toimittamaan Uudenmaan Yrittäjille erikseen ja julkaistaan Uudenmaan Yrittäjien kanavilla. Viiden parhaan joukosta/sarja, tuomaristo valitsee voittajan ja lisäksi yleisö valitsee äänestämällä yleisön suosikin molemmista sarjoista.

Tuomariston palkitsemiskriteerit

Videon

 • kiinnostavuus
 • selkeys sanomassa
 • kaupallinen/myyvä kulma
 • tekninen toteutus
 • työ noudattaa annettua teemaa ja muuta ohjeistusta

Palkitseminen

Palkitaan sarjojen parhaat. Palkitseminen UY:n syyskokouksessa 23.11.2022.

Palkintosummat

Paras video, yläkoulut: 700 euroa
Paras video, alakoulut: 500 euroa
Yleisöäänestys, yläkoulutus: 500 euroa
Yleisöäänestys, alakoulut: 300 euroa.

Lisätietoja kilpailusta: Uudenmaan Yrittäjät Sanna Sassi, sanna.sassi@yrittajat.fi

Y-tube -kilpailun säännöt

Y-tube on Uudenmaan Yrittäjien järjestämä videokilpailu peruskouluikäisille lapsi- ja nuorisoryhmille. Sen tarkoitus on luoda mahdollisuus ja kannustaa lapsia, nuoria ja kouluja viestintä-, markkinointi- ja yrittäjyysosaamisen kartuttamiseen.

Kilpailua voidaan hyödyntää kouluissa. Kilpailuvideon tekemisen voi linkittää niin eri oppiaineisiin kuin yrittäjyyskasvatukseen. Palkintosummaa kannustetaan käyttämään koko luokan yhteiseen tekemiseen.

Kilpailulle valitaan vuosittain vaihtuma teema. Vuoden 2022 kilpailun teema on Yritykseni 2030.

Sarjat

Y-tube -kilpailu käydään yläkouluikäisten ja alakouluikäisten sarjoissa. Ryhmän vähimmäiskoko on kolme (3) henkilöä. Ryhmät voivat olla koululuokkia tai vapaamuotoisia kaveriporukoita tai harrastusryhmiä. Sarja määrittyy ryhmän vanhimman jäsenen kouluasteen mukaan. Ryhmillä tulee olla erikseen täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla esimerkiksi opettaja tai kilpailijan huoltaja.  

Aikataulu

Kilpailu käydään syksyllä. Kilpailun tarkka ajankohta määritetään vuosittain.

Ohjeet kilpailutöille

Kilpailutöihin annetaan vuosittain tarkemmat ohjeet. Ohjeissa huomioidaan videoiden pituus, tyyli ja julkaisukanavat.  Ohjeissa muistutetaan tekijänoikeusasioista ja kuvausluvista sekä muista videoihin ja niiden julkaisuun liittyvistä asioista. Lisäksi ryhmiltä pyydetään lyhyt selostus työstä, jossa kerrotaan työryhmän jäsenten tiedot ja rooli sekä tiivistelmä työvaiheista.

Kilpailutöiden käyttöoikeudet

Kilpailuun lähetettyjen videoiden tekijänoikeudet säilyvät videon tekijöillä. Uudenmaan Yrittäjille siirtyy käyttöoikeus esittää kilpailuun osallistuneet videot sen omilla kanavilla.

Tuomaristotyö

Uudenmaan Yrittäjien hallitus vahvistaa kilpailulle työryhmän ja tuomariston vuosittain. Työryhmä ja tuomaristo voivat koostua osin tai kokonaan samoista henkilöistä. Työryhmä valmistelee kilpailun tarkemmat ohjeet ja teeman.

Tuomaristo valitsee ylä- ja alakoululaisten sarjoista viisi (5) parasta kilpailuun osallistunutta videota. Kaikille tekijöille ilmoitetaan finalistien valinnasta. Viiden parhaan joukosta/sarja tuomaristo valitsee voittajan ja lisäksi yleisö valitsee äänestämällä yleisön suosikin molemmista sarjoista. Yleisöäänestys toteutetaan, jos molempiin sarjoihin osallistuu vähintään 10 videota.

Tuomariston palkitsemiskriteerit

Videon

 • kiinnostavuus
 • selkeys sanomassa
 • kaupallinen/myyvä kulma
 • tekninen toteutustyö noudattaa annettua teemaa ja muuta ohjeistusta

Palkitseminen

Palkitaan sarjojen parhaat. Vuoden 2022 kilpailutöiden palkitseminen UY:n syyskokouksessa 23.11.2022.

Palkintosummat

Paras video, yläkoulut: 700 euroa
Paras video, alakoulut: 500 euroa
Yleisöäänestys, yläkoulut: 500 euroa
Yleisöäänestys, alakoulut: 300 euroa.

Instruktioner för Y-tube -tävlingen 2022

Kommunikation och marknadsföring hör ihop med företagsverksamhet. Nylands Företagare bjuder in unga aktörer att visa sitt kunnande och lära sig mera i Y-tube -videotävlingen.

Presentera ert budskap lockande och slående! Samla ihop ett gäng, besett rollerna, planera, skriv manus, filma och finslipa. De bästa videorna och publikens favoriter belönas med fina priser!

Visst besitter medlemmarna i er grupp en förmåga att lösa problem samt styrka att ta itu med och slutföra saker?

Lärare: gör videon tillsammans i skolan. Videon kan länkas till både olika läroämnen som fostran till företagsamhet. Prissumman bidrar till ett litet boägg för till exempel klassresekassan.

Tema för tävlingen år 2022: Mitt företag år 2030

Här några frågor som stöd för planeringen av er video.

I vilken bransch och i en hurudan miljö verkar ert företag? Vad gör företaget? Hurudana färdigheter och hurudant kunnande behöver någon som vill jobba hos er? Varför vill man jobba hos er? Vilken är hemligheten bakom företagets framgång?

KAMERAN GÅR…en rolig, kreativt framtagen idé och en snärtig inblick i ett framtida företags verksamhet och framgångsfaktorer.

Serier

Grupper för elever i åk 1-6 och 7-9. Minimistorleken på grupperna är tre (3) personer. Grupperna kan bestå av hela klasser eller fritt bildade kamratgrupper eller hobbygrupper. Serien bestäms på basen av den äldsta medlemmens skolstadium. Grupperna ska skilt ha en fullvuxen ansvarsperson som kan vara t.ex. en lärare eller en deltagares vårdnadshavare.

Tidtabell

Tävlingstid fram till 14.10.2022. Läs instruktionerna noga och skicka en dold länk till din video, dina kontaktuppgifter samt en beskrivning över arbetet till Nylands Företagare på adressen sanna.sassi@yrittajat.fi senast 14.10.2022. Publikomröstningen genomförs och är öppen under tiden 2. – 9.11. om det kommit in minst 10 bidrag till serien för åk 1-6 och minst 10 bidrag till serien för åk 7-9.

Instruktioner för arbetet

Skriv manus och filma videon som är max. 59 sekunder. Stilarten för videon är fri. Se till att innehållet motsvarar det givna temat och att materialet som används i videon följer upphovsrätten och att ni har filmningstillstånden i skick. Observera också lagenlighet, samfundsreglerna för YouTube och andra sociala medier samt gränserna för god smak. Videon måste vara tidigare opublicerad.

Personer som uppträder i videon måste ha lov att bli filmad. Minderåriga måste också ha tillstånd av sina föräldrar/vårdnadshavare innan ni skickar in er video. Tilläggsuppgifter om upphovsrätt: www.tekijanoikeus.fi

Användarrätt

Upphovsrätten för videorna som sänds in till tävlingen förblir hos upphovsmakarna. Användarrätten att visa upp tävlingsvideorna överförs åt Nylands Företagare som har rätt att publicera videorna på sina egna kanaler.

Leverans av arbeten och tävlingsgången

Spela in och spara arbetet i mp4-format. Ladda upp din video dold på YouTube och leverera länken till Nylands Företagare på adressen sanna.sassi@yrittajat.fi. Skriv dessutom en kort beskrivning av arbetet där ni uppger deltagarnas uppgifter och roller samt en kort beskrivning av arbetsskedena.

Juryn väljer ut de fem (5) bästa deltagande videorna i både klassen för de lägre och högre klasserna. Videorna levereras separat till Nylands Företagare och publiceras på Nylands Företagares kanaler. Bland de fem bästa/serie väljer juryn en vinnare, och dessutom utses publikens favorit på basen av publikomröstningen.

Juryns premieringskriterier

Videon

 • intressant
 • tydlighet i budskapet
 • kommersiell/säljande infallsvinkel
 • det tekniska förverkligandet följer det givna temat och andra riktlinjer

Premiering

De bästa i båda serierna premieras. Premieringen sker på Nylands Företagares höstmöte 23.11.2022.

Prissummorna

Bästa video, åk 1-6: 500 euro
Bästa video, åk 7-9: 700 euro
Publikomröstning, åk 1-6: 300 euro
Publikomröstning, åk 7-9: 500 euro

Mera information om tävlingen: Nylands Företagare Sanna Sassi sanna.sassi@yrittajat.fi

Regler för Y-tube -tävlingen

Y-tube är en videotävling som ordnas av Nylands Företagare för barn- och ungdomsgrupper i grundskoleålder. Avsikten med tävlingen är att skapa en möjlighet för och uppmuntra barn, unga och skolor att öka kunnandet inom kommunikation, marknadsföring och företagsamhet.

Tävlingen kan utnyttjas i skolorna. Videon kan länkas till både olika läroämnen som fostran till företagsamhet. Vi uppmuntrar skolorna att använda prissumman för gemensamma aktiviteter för hela klassen.

Tävlingen förses årligen med ett växlande tema. År 2022 är temat för tävlingen Mitt företag 2030.

Serier

Grupper för elever i åk 1-6 och 7-9. Minimistorleken på grupperna är tre (3) personer. Grupperna kan bestå av hela klasser eller fritt bildade kamratgrupper eller hobbygrupper. Serien bestäms på basen av den äldsta medlemmens skolstadium. Grupperna ska skilt ha en fullvuxen ansvarsperson som kan vara t.ex. en lärare eller en deltagares vårdnadshavare.

Tidtabell

Tävlingen går av stapeln på hösten. Exakt tävlingstidpunkt definieras årligen.

Instruktioner för tävlingsbidraget

Tävlingsbidragen förses årligen med noggrannare instruktioner. I instruktionerna observeras längden på videon, dess stil och kanaler för publicering. Instruktionerna påminner om upphovsrätt och filmningstillstånd samt övriga saker i anknytning till videon och publicering av den. Dessutom begärs det in en kort beskrivning av grupperna om arbetet, i vilket deltagarnas uppgifter och roller framkommer och som innehåller en sammanfattning av arbetsskedena.

Användarrätt

Upphovsrätten för videorna som sänds in till tävlingen förblir hos upphovsmakarna. Användarrätten att förevisa tävlingsvideorna på sina egna kanaler överförs på Nylands Företagare.

Juryarbete

Nylands Företagares styrelse fastställer årligen en arbetsgrupp och en jury för tävlingen. Arbetsgruppen och juryn kan delvis eller helt och hållet bestå av samma personer. Arbetsgruppen utarbetar närmare instruktioner och teman för tävlingen.

Juryn väljer ut de fem (5) bästa deltagande videorna i både klassen för de lägre och högre klasserna. Alla videoskapare informeras om vilka som valts till final. Bland de fem bästa per serie väljer juryn en vinnare, och dessutom utses publikens favorit i båda serierna genom publikomröstning. Publikomröstningen genomförs om det kommit in minst 10 videor till respektive serie.

Juryns premieringskriterier

Videon är

 • intressant
 • tydlighet i sitt budskap
 • kommerciell/har en säljande vinkling
 • det tekniska förverkligandet följer det givna temat och andra instruktioner

Premiering

De bästa i båda serierna premieras. Premieringen sker 2022 på Nylands Företagares höstmöte 23.11.2022.

Prissummorna

Bästa video, åk 1-6: 500 euro
Bästa video, åk 7-9: 700 euro
Publikomröstning, åk 1-6: 300 euro
Publikomröstning, åk 7-9: 500 euro

Vuoden 2021 voittajat