Hankintaneuvonta

Kuntien hankinnat ja elinkeinopolitiikka

Julkisten palvelujen ja kuntien hankintojen järjestäminen tehokkaasti ja laadukkaasti on kuntalaisten, kuntien ja yritysten etu. Osaavat ostajat toimivat siten, että kunta ja kuntalaiset saavat parhaat mahdolliset tavarat ja palvelut parhaalla mahdollisella hinnalla. Yrittäjät puolestaan saavat avoimet ja hyvät mahdollisuudet kilpailla kuntasektorin ostoista.

Hankintaneuvontaa Varsinais-Suomessa antaa

Varsinais-Suomen Yrittäjien tavoitteet:

  • Hankintapolitiikkaa on ohjattava osana elinkeinopolitiikkaa, ja siihen tulee panostaa.
  • Suunnitelmallisen hankintapolitiikan toteuttamiseksi ja terveen kilpailun turvaamiseksi kuntaan tarvitaan hankintastrategia.
  • Kunnan on aktiivisesti edistettävä tarjonnan kehittymistä markkinoilla ottamalla käyttöön asiakasvalintaan perustuvia malleja.
  • Pk-yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua kuntien tarjouskilpailuihin. Markkinavuoropuhelu tulee ottaa käyttöön kaikissa hankinnoissa.
  • Riittävän tarjonnan aikaansaamiseksi hankinnat kannattaa aina jakaa pienempiin osiin, sillä liian suurina kokonaisuuksina hankkiminen yksipuolistaa tarjontaa.
Yhä useampi kunta avaamassa ostolaskudatansa Varsinais-Suomessa

Yhä useampi kunta avaamassa ostolaskudatansa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen Yrittäjät toteutti kunnille kyselyn ostolaskudatan avaamisesta. Kyselyn perusteella tämän vuoden aikana ostolaskudatansa julkaisemisen käynnistävät ainakin Turun ja Loimaan kaupungit sekä Maskun kunta. Salossa ja Uusikaupungissa valmistelut ovat käynnissä ja julkaiseminen siirtynee vuoteen 2022.