Oppilaitokset ja korkeakoulut

Yhteistyössä on voimaa!

Tekemällä tiivistä yhteistyötä koulutuskumppaneidemme kanssa edistämme alueemme yrittäjien osaamista ja hyvinvointia.

Koulutuskumppanuuden tavoitteet

Eri oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vaikuttaa alueen koulutustarjontaan niin, että se vastaa mahdollisimman pitkälle yrittäjiemme tarpeisiin. Koulutuskumppaneidemme kanssa tehtävä yhteistyö voi tarkoittaa yrittäjien edustusta erilaisissa oppilaitosten toimielimissä, mutta myös kumppanuutta tai osatoteuttajan roolia erilaisissa hankkeissa.

Kiinnostaako koulutuskumppanuus Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa?

Varsinais-Suomen Yrittäjät tarjoavat osaamistaan ja verkostojaan oppilaitosten sekä korkeakoulujen tarpeisiin. Kauttamme organisaationne/hankkeenne saa käyttöönsä tärkeää ymmärrystä ja osaamista yrittäjyyteen, yrittäjyspedagogiikkaan ja alueen yrityksiin liittyen. Lisäksi yrittäjäjärjestö tarjoaa kumppaneilleen viestintäkanavia ja keinoja tavoittaa yrittäjäkohderyhmän.

Uudet koulutus- ja hankekumppanuudet käyvät järjestössämme läpi kumppanuusarvioinnin. Tällä pyrimme varmistamaan sen, että yhteistyökumppanuudet edistävät järjestömme strategisia tavoitteita ja resurssimme kohdistuvat aina oikein jäsenyrittäjiämme hyödyttäviin projekteihin ja hankkeisiin.

Arvioinnissa läpi käymme mm.

  • Kumppanuuden/hankkeen tavoitteita ja tarkoitusta sekä niiden vastaavuutta Varsinais-Suomen Yrittäjien tavoitteisiin; alueen yrittäjien osaamisen kasvattaminen.
  • Tukeeko hanke järjestömme toimintasuunnitelmaa ja vuoden painopisteitä.
  • Olisiko yhteistyö hyödyllistä yrittäjien edunvalvonnan näkökulmasta.
  • Mitä kohderyhmää tavoitellaan ja voidaanko yhteistyöllä tavoittaa uusia kohderyhmiä.
  • Jakaako yhteistyötaho samat arvot yrittäjäjärjestön kanssa.
  • Millaisia resursseja yhteistyö vaatii Varsinais-Suomen Yrittäjien näkökulmasta ja tuoko se uutta resurssia järjestöömme.
  • Millaisia velvoitteita ja tehtäviä yrittäjäjärjestölle yhteistyöstä koituu.
  • Kuinka pitkästä yhteistyöstä on kyse.
  • Millaisia vaikutuksia ja tuloksia voidaan odottaa.
Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu Varsinais-Suomen Yrittäjien käynnissä oleviin hankkeisiin.

Lisätietoa Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Johanna Vainio

koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö
Varsinais-Suomen Yrittäjät