Hankkeet

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankkeet ja kumppanuudet

#digi

Tillsammans mot det nya normala – digitalt

Tillsammans mot det nya normala – digitalt är ett projekt med målet att höja den digitala kompetensen hos företagare och anställda med kunskaper i svenska, som jobbar i skärgårdens mikroföretag i Egentliga Finland.

#digi

NYRDI – Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli

Hankkeen päätarkoituksena on torjua covid-19 –epidemian vaikutuksia yli 50-vuotiaiden naisyrittäjien liiketoimintaan kouluttamalla heitä hyödyntämään uusimpia digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja. Hankkeen aikana luodaan naisyrittäjäverkostoa, joka tukee digitaalisten taitojen oppimista ja kannustaa nopeisiin kokeiluihin ja yhteisölliseen toimintaan.

Hankkeen sivuille
#ympäristöjaenergia

Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena

Hankkeessa kehitetään kuuden Varsinais-Suomen kunnan – Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron – yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin.

Lisätietoa hankkeesta
#omistajanvaihdos

Opiskelijasta omistajaksi – Jatkajakoulu 2.0

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko käynnistävät pilottikokeilun toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavista Jatkajakouluista. Tarkoituksena on vastata luopuvan yrittäjän ja jatkajan löytämisen kohtaanto-ongelmaan. Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt vuoden pituiselle hankkeelle rahoituksen.

Opiskelijasta omistajaksi
#koulutus

Mestaripolkua rakentamassa

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen (ESR) tavoitteena on lisätä ammatillisesta perustutkinnosta valmistuvien kiinnostusta hakeutua ammattitutkinto-opintoihin sekä edistää siirtymistä työelämästä ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutukseen. Hankkeessa opiskelijoita tukevat Mestarikiltojen ammattilaiset luoden monipuolisen osaajaverkoston yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Hankkeen sivuille
#kasvu&kehitys

Muutoskyvykäs yritys

Muutoskyvykäs yritys -kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa yritysten ja yrittäjien kykyä menestyä muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä.
Yritystoiminnan ja yrittäjien uudistumiskykyä sekä työhyvinvointia kehitetään muutoskyvykkyyden arvioinnin sekä kohderyhmäkohtaisten ja valinnaisten valmennusmoduulien avulla.

Lue lisää

Lisätietoja hankkeista

Johanna Vainio

koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Avaa pop-up -ikkuna