Vahvistamme yrittäjien ammatillisen koulutuksen tuntemusta! 

Suomen Yrittäjät edistää ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta. On tärkeää, että yrittäjät tietävät, mistä ja millaisia koulutuksia on mahdollista hankkia, ja minkälaista osaamista he tarvitsisivat. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Ammatillisen koulutuksen palvelut työelämän ja yrittäjän osaamisen kehittäjänä -viestintähankkeen toteuttamiseen vuoden 2020 aikana.

Viestimme hankkeessa koulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista eri kanavissa. Lisäksi nostamme esille hyviä esimerkkejä ammatillisesta koulutuksesta sekä yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöstä. Tätä tavoitetta edistämme yhteistyössä Suomen yrittäjien alue- ja paikallisyhdistysten sekä toimialajärjestöjen, Suomen Yrittäjäopiston sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Tältä sivulta löydät tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja konkreettisia esimerkkejä sen toteuttamiseksi.

Sisällys

Kilpailussa pärjää päivittämällä osaamistaan 

Arkemme on muuttunut koronakriisin seurauksena. Yrittäjän on tärkeä huolehtia omasta osaamisestaan. Jos yrityksessä on työntekijöitä, myös heidän kouluttamisensa on ratkaisevan tärkeää, kun kilpaillaan markkinoilla. Menestyvä yritys tarvitsee osaavia ihmisiä. Ammatillinen koulutus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ja auttaa varmistamaan osaavaa henkilöstöä yrityksissä myös tulevaisuudessa. 

Osaamista on ylläpidettävä koko ajan, jotta menestyy kilpailussa. Jos yrittäjällä tai yrityksen henkilöstöllä ei ole osaamista, ei yritys kasva tai mene eteenpäin.  

Koronakriisi muuttaa yritysten arkea pitkäksi aikaa, sillä markkinat jaetaan nyt uudelleen. Muutoksia on tullut esimerkiksi toimintatavoissa, kuten etätyössä. Tuotannossa muutokset näkyvät muun muassa alihankintaketjuissa.  

Yrittäjän oman ja yrityksen henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi on tarjolla monipuolisia koulutusmuotoja ja rahoitusratkaisuja. Monella yrittäjällä on tarvetta esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, hinnoittelun ja tuotteistamisen osaamisen kasvattamiseen.  

Työelämässä oppiminen hyvä vaihtoehto osaajien saamiseksi yritykseen 

Osaavaa työvoimasta on kova kysyntä monilla aloilla. Työelämässä oppiminen on hyvä vaihtoehto uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi ja nykyisen henkilöstön kehittämiseksi. Osaaminen on merkityksellistä.  

Ammatillisella koulutuksella voi opiskella tutkintoon johtavia koulutuksia, tutkinnon osia ja lyhytkestoisia koulutuksia omasta taustasta ja iästä riippumatta jatkuvan oppimisen periaatteella. Oppisopimus on kilpailuvaltti aloilla, joissa kilpaillaan osaavan työvoiman saamisesta. Koulutussopimus taas on hyvä väylä opiskelijalle soveltaa työelämässä oppimaansa. 

Tiesitkö, että ammatilliseen koulutukseen voi pyrkiä ympäri vuoden? 

 • Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Erilaisia tutkintoja on yli 160 ja tutkinnon osia lukuisia. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. 
 • Koulutussopimus on entinen työssäoppiminen. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hän saa palkkaa. Opiskelija on kuitenkin oikeutettu opintotukeen, koulumatkakorvaukseen ja koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan. Työnantaja ei saa koulutuskorvausta. 
 • Oppisopimus voidaan solmia tutkintoon tai vain johonkin tutkinnon osaan. Oppisopimuksessa opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja töitä on tarjottavat vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja voi saada koulutuskorvausta. Opiskelijan voi palkata kesätöihin oppisopimuksella. 
 • Yrittäjän oppisopimuksessa päätoiminen yrittäjä voi itse opiskella yleensä pienin kustannuksin tutkintoja tai tutkinnon osia.   

Yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta -kehittämisohjelma

Suomen Yrittäjät julkisti 6.10. Yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta -kehittämisohjelman. Koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen kertoo, että ohjelmassa tuodaan esille pk-yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen keskeisistä kehittämiskohteista ja niistä toimenpiteistä, joiden avulla yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö syvenisi ja laajenisi. Tutustu ja ota käyttöön kehittämisohjelma

Ammatillinen koulutus yhdistää -verkkoseminaarin 6.10. tallenteet ja materiaalit

Verkkoseminaarissa  nostimme esille pk-yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä ja viestintää. Tutustu puheenvuoroihin ja tallenteisiin ohessa.

Ohjelma DIAT

 • Miksi osaaminen on entistä ratkaisevampi yrittäjälle koronan jälkeisessä ajassa?Mikael Pentikäinen TALLENNE (0:10) DIAT
 • Miten viestin nuorten kanssa?Karoliina Mellanen TALLENNE (0:25) DIAT
 • Puhu äänellä, jota kuulen…”Riitta Hyppänen TALLENNE (0:15:00) DIAT
 • Paneeli: Yhteistyön menestysreseptit – Miten tavoitamme toisemme? Miten viestimme toisillemme?Jouni Ortju, Janne Ylinen, Leena Ståhlberg, Virpi Spangar TALLENNE  (0:25)
 • Parhaat käytänteet yrittäjien tavoittamiseksi TALLENNE (0:31)
  • Etäjalkautumisella yritysyhteistyötä Esa Karvinen DIAT
  • Yrittäjä mukana arjen oppimisympäristöissäMaria Taipale DIAT
  • Yritysyhteistyötä digitaalisin keinoinAnna Mari Leinonen ja Hanna Nyrönen DIAT
 • Kysely: Kiireisen yrittäjän saat kiinnostumaan ammatillisesta koulutuksesta parhaiten? - Suomen Yrittäjäopisto TULOKSET
 • Yrittäjyyskilpailun voittajan Duuniin-palvelu yhdistää yritykset ja opiskelijatSami Heikkilä TALLENNE (0:10) DIAT
 • Kohti syvempää ja laajempaa ammatillisen koulutuksen ja pk-yritysten yhteistyötäMarja Vartiainen TALLENNE (0:10) DIAT, Kehittämisohjelma
 • Loppuyhteenveto – millaisin viestein eteenpäin?Pia Hirvonen TALLENNE (0:10) 

Yrittäjähaastattelut, blogit ja uutiset

Yrittäjien haastattelut

 • Taksiyrittäjä hyödyntää ammatillista koulutusta: Osaaminen tuo varmuutta, joka näkyy asiakkaille (Yrittajat.fi 23.10.2020)
 • Hyvinvointiyrittäjä kouluttautui työvalmentajaksi yrittäjän oppisopimuksella (Yrittajat.fi 13.10.2020)
 • Lassen-Metalli Oy:llä ollut jo parikymmentä nuorta oppisopimuksella - "Osasta saamme vakituisia työntekijöitä" (Yrittajat.fi 5.10.2020)
  Jutussa on haastateltu myös Suomen Oppisopimusosaajat ry:n puheenjohtajaa Virpi Spangaria.
 • Ponssella kymmeniä oppisopimuksia ja koulutussopimuksia vuosittain - yhteistyö oppilaitosten kanssa ratkaisevan tärkeää (Yrittajat.fi 27.9.2020)
 • Yrittäjä antaa aidosti kiinnostavia töitä opiskelijoille - Koulutussopimus on hyvä tapa oppia (Yrittajat.fi 2.9.2020)
  Jutussa on haastateltu myös Suomen Ammattijohtajat ry:n puheenjohtaja Maija Aaltosta.
 • Rekrytointiyrittäjä: "Opiskelijat antavat yritykselle paljon, eivätkä ole vain kuluerä" (Yrittajat.fi 18.8.2020)
 • Koulutussopimuksella opiskelevat tuovat uusia tuulia parturi-kampaamo-yritykseen (Yrittajat.fi 6.8.2020)
 • Studerande med utbildningsavtal en frisk fläkt i företaget – samarbetet med läroanstalterna fungerar bra (Yrittajat.fi/Kust Österbotten 6.8.2020)
 • Pirjo heräsi yrittäjyyteen keski-iässä, hyödynsi yrittäjän oppisopimusta: "Sain mentorin talouselämän huipulta" (Yrittajat.fi 30.6.2020)
 • Oppisopimuskoulutus tuo uutta virtaa yritykseen – Moni opiskelija jää Hakevuoreen töihin (Yrittajat.fi 24.6.2020)
 • Yrittäjä palkkasi työntekijän oppisopimuksella – nyt myös oma tytär töissä kesäoppisopimuksella (Yrittajat.fi 17.6.2020)

Yrittäjien  ja oppilaitosten välistä yhteistyötä koskevat haastattelut

Blogit

 • Yritysten ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö hyödyttää molempia (Yrittajat.fi 26.10.2020)
 • Tehokas keino parantaa työllisyyttä: lisätään nuorten oppisopimuskoulutusta! (Yrittajat.fi 31.8.2020)
 • Pidä yhteyttä yrittäjään (Amke.fi 30.6.2020)
 • Yrittäjä, osaatko hyödyntää oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet?  (Yrittajat.fi 5.6.2020)
 • Koronakriisi vain lisää koulutustarvetta yrityksissä (Yrittajat.fi 31.3.2020)
 • Osaamisen kehittämisen tarve on entistäkin suurempi (Syo.fi 21.4.2020)
 • Ammatillinen koulutus, työelämä ja yksilö käsi kädessä oikeanlaisen osaamisen varmistamiseksi (Amke.fi 9.4.2020)

Muita uutisia

 • Oppilaitoksilta apua yrittäjän hallintotaakkaan (Yrittajat.fi 9.9.2020)
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu voitti yrittäjyyskilpailun (Yrittajat.fi 6.5.2020)
 • Suomen Yrittäjät aloittaa ammatillisen koulutuksen ja työpaikkojen välisen hankkeen – Yrittäjän osaaminen keskiössä (Yrittajat.fi 9.12.2019) 

Videot ja webinaarit

Videot

 • Työsuhteisen oppisopimus (7.9.2020) TALLENNE (08:29)
 • Yrittäjän oppisopimuskoulutus (5.10.2020) TALLENNE (0:6:03) 
 • Oppisopimus kesällä (18.6.2020) TALLENNE (0:16:41)

Webinaarit

 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen - yrittäjän mahdollisuudet (15.4.2020) TALLENNE (0:39:43)
 • Yrittäjä verkko-opiskelijana - opiskele ajasta ja paikasta riippumatta (27.4.2020) TALLENNE (0:49:12)
 • Miten yrittäjä varmistaa kilpailukykyisen osaamisen itselleen ja yritykselleen? (6.5.2020)  TALLENNE (0:58:38)
 • Plan B - talouden suunnittelu poikkeavassa tilanteessa taulukkolaskennan avulla (14.5.2020) TALLENNE (1:10:08)
 • Yrittäjä! Kohtaako viestisi vastaanottajan? (20.5.2020) TALLENNE (1:04:00)
 • Oppilaitokset yrittäjän arjessa mukana (25.5.2020) TALLENNE (1:01:05)
 • Asiakkaat arvioivat yrityksesi osaamista joka päivä! (4.6.2020) TALLENNE (0:58:47) 

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä! Autamme mielellämme kaikissa ammatilliseen koulutukseen tai viestintähankkeeseen liittyvissä asioissa.

Esitteet

Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolla on Koulutus ja osaaminen -osio, johon päivitetään tietoa koronakriisin aiheuttamista muutoksista. Löydät sivuilta kompaktia ohjeistusta työelämässä tapahtuvaan oppimiseen sekä rahoitusvaihtoehdoista, joita yrittäjällä on oman osaamisen kehittämiseen.

Alta löydät esitteitä ammatillisen koulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Ammatillinen koulutus avaa ovia opiskelijoille työelämään sekä yrittäjille oman osaamisen kehittämiseen.

» Lue lisää esitteestä

OPPISOPIMUS & KOULUTUSSOPIMUS

Hyödynnä oppisopimusta ja koulutussopimusta tarpeiden mukaan.

» Lisätietoja Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tuotetussa materiaalissa 

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS

Päätoiminen yrittäjä voi kehittää omaa ammattitaitoa ja liiketoimintaosaamista yrittäjän oppisopimuksella.

»  Tutustu Oppisopimusosaajat ry:n tuottamaan materiaaliin

AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN MONIPUOLISET PALVELUT

Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat yrittäjille ja yrityksille monipuolisia palveluita.

» Lue lisää esitteestä

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN MUISTILISTA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE

Muistilista tukee työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjaamisessa.

» Lisätietoja Parasta osaamista -kehittämisohjelmassa tuotetussa materiaalissa

MENTORIN MANUAALI

Työpaikkaohjaaja-mentori on yrittäjäopiskelijan tukena oppisopimuksen ajan.

» Tutustu Oppisopimusosaajat ry:n tuottamaan materiaaliin