Vahvistamme yrittäjien ammatillisen koulutuksen tuntemusta! 

Suomen Yrittäjät edistää ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta. On tärkeää, että yrittäjät tietävät, mistä ja millaisia koulutuksia on mahdollista hankkia, ja minkälaista osaamista he tarvitsisivat. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Ammatillisen koulutuksen palvelut työelämän ja yrittäjän osaamisen kehittäjänä -viestintähankkeen toteuttamiseen vuoden 2020 aikana.

Hankkeessa viestimme ammatillisen koulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista eri kanavissa. Lisäksi nostamme esille hyviä esimerkkejä ammatillisesta koulutuksesta sekä yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöstä. Tätä tavoitetta edistämme yhteistyössä Suomen yrittäjien alue- ja paikallisyhdistysten sekä toimialajärjestöjen, Suomen Yrittäjäopiston sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Tarkempia tietoja hankkeesta tai oppilaitosyhteistyöstä antavat: 

 Myös paikalliset oppilaitokset auttavat yrittäjää alkuun yhteistyössä. 

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Ammatillinen koulutus avaa ovia opiskelijoille työelämään sekä yrittäjille oman osaamisen kehittämiseen.

» Lue lisää esitteestä

OPPISOPIMUS & KOULUTUSSOPIMUS

Hyödynnä oppisopimusta ja koulutussopimusta tarpeiden mukaan.

» Lisätietoja Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tuotetussa materiaalissa 

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUS LYHYESTI

Päätoiminen yrittäjä voi kehittää omaa ammattitaitoa ja liiketoimintaosaamista yrittäjän oppisopimuksella.

»  Tutustu Oppisopimusosaajat ry:n tuottamaan materiaaliin

AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN MONIPUOLISET PALVELUT

Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat yrittäjille ja yrityksille monipuolisia palveluita.

» Lue lisää esitteestä

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN MUISTILISTA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE

Muistilista tukee työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjaamisessa.

» Lisätietoja Parasta osaamista -kehittämisohjelmassa tuotetussa materiaalissa

MENTORIN MANUAALI

Työpaikkaohjaaja-mentori on yrittäjäopiskelijan tukena oppisopimuksen ajan.

» Tutustu Oppisopimusosaajat ry:n tuottamaan materiaaliin