Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Britit lähtivät, Brexit jäi – Selvitä ainakin seuraavat asiat

Britit lähtevät EU:sta, lähes 47 vuotta kestänyt ”avioliitto” purkautuu erosopimukseen. Britannialla ja EU:lla on paljon hävittävää, jos hyvää kauppasopimusta ei saada aikaiseksi. Siirtymäkausi kestää tämän vuoden, eikä yritysten kannalta mikään vielä muutu. EU:n tavoite on sopimus ilman tulleja ja kiintiöitä, mutta myös se, ettei Britannia polje ympäristö-, työehto-, terveys- ja turvallisuussäädöksiä.  

Britannia on suuri talous, kauppavirrat EU:n kanssa ovat huomattavat. Brittien viennistä 45 % menee EU-alueelle ja 55% tuonnista tulee EU:sta. Huolimatta neuvottelujen lopputuloksesta, kauppa EU:n ja Britannian välillä jatkuu. On myös molempien intresseissä varmistaa se, että kauppa olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Briteillä on edessä melkoinen savotta. Britit jättävät taakseen noin 600 EU:n solmimaa kansainvälistä sopimusta ja yli 60 kauppasopimusta. Näiden paikkaaminen ei ole mikään pikkujuttu. Odotettavissa on, että Britit aktivoituvat kansainyhteisön maissa ja erityisesti, englanninkielisissä maissa. Tämän taustalla on myös se, että Britannian kuningatar hallitsee päämiehenä yli kymmenessä kansainyhteisön valtiossa. Jokainen näistä joutuu, jossakin vaiheessa, päättämään minkälainen heidän suhteensa on Britanniaan.

Kauppaa brittiyritysten kanssa käy noin 15 000 suomalaisyritystä. Brexit vaikuttaa lähtökohtaisesti jokaiseen. Vielä on riittävästi aikaa valmistautua siihen, että EU:sta tulee ns. kolmas maa suhteessa unioniin. Tavaraviennistämme noin viisi prosenttia suuntautuu Britannian ja palveluviennistä noin kuusi prosenttia. 

EU ja Kanada ovat solmineet vapaakauppasopimuksen. Tällaista mallia tavoitellaan EU:n ja Britannian välille. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei suhde ole kovin läheinen suhde. Se on myös kaukana siitä Euroopan talousaluemallista, mikä meillä on esimerkiksi Norjan kanssa. 

EU:n ja Britannian neuvottelut pääsevät kunnolla alkuun maaliskuussa. Neuvotteluaika on lyhyt ja kesällä tiedämme, miten neuvottelut ovat edenneet. Siirtymäaika ei välttämättä riitä kaikkien kysymysten ratkomiseen. Toivottavaa on, ettei tiukka aikataulu aja sopimuksen sisällön ohi. Avoimia asioita voi jäädä ja jotkut toimialat voivat jopa tippua sopimuksettomaan tilaan. Silloin joudutaan turvautumaan WTO:n sääntöihin. Yrityksille tämä voi tarkoittaa siirtymistä ensin sopimuksettomaan tilaan ja sitten tulevaan suhteeseen. Hankalaa on myös, jos solmitaan ”luurankosopimus”, jota myöhemmin joudutaan paikkaamaan lukuisilla erillissopimuksilla.  Kovan Brexitin vaara ei ole myöskään vielä poistunut. 

Neuvottelujen yksi reunaehto ovat tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Emme halua, että läheinen ja iso naapuri pelaa eri säännöillä ja hankkii itselleen sillä tavalla kilpailuetua.

Valmistaudu tilanteeseen, jossa Britannia on EU:n sisämarkkinoiden ja tulliunionin ulkopuolella.

Valmistautumisen kuuluu ainakin seuraavat askeleet: 

1.Keskustele asiakkaan kanssa Brexitin vaikutuksista ja siitä, miten siitä johtuvat lisäkustannukset hoidetaan.

2.Tutustu Tullin toimintaan ja siihen, miten kauppaa tehdään EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Hanki EORI-tunnus. Hanki Katso tunnisteet tulli-ilmoituksen tekemistä varten. Selvitä tullinimikkeet sekä se, jos tuotteeseen liittyy erityisvaatimuksia.

3.Tunne toimitusketjut (esimerkiksi toimittajat, jakelijat, alihankkijat) ja mahdolliset uudet velvollisuutesi.

4. Selvitä, tarvitaanko maahantuonnissa ja viennissä lupia, todistuksia, lisenssejä tai sertifikaatteja.

5.Tarkista, onko tavaroiden tuontia tai vientiä koskevia rajoituksia tai kieltoja. Tiedon liikkumiseen, kuten asiakasrekistereihin EU:n ja Britannian välillä, voi tulla rajoituksia.  

 

Thomas Palmgren 

kansainvälisten asioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Thomas Palmgren

kansainvälisten asioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät