Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Digi on ja pysyy pinnalla Brysselissä tänäkin keväänä

Viimeistä toimikauden puolikastaan istuva Euroopan komissio on käynnistämässä loppukiriä asettamiensa 10 prioriteettiohjelman viimeistelemiseksi. Yrittäjyyden kannalta erityisen keskeinen on ollut digitaalisten sisämarkkinoiden ohjelma, jonka pyrkimyksenä on edistää verkkokauppaa sisämarkkinoilla ja parantaa digitaalisten innovaatioiden kasvuympäristöä. Komission aloittaessa työtään vain 15 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista teki verkko-ostoksia toisesta EU-maasta ja ainoastaan 7 prosenttia EU-maiden pk-yrityksistä myi tuotteitaan kotimaansa ulkopuolelle. Työtä ja mahdollisuuksia siis riitti – ja riittää edelleen.

Viime vuonna Euroopan unionissa taputeltiin valmiiksi jo monta keskeistä digialoitetta. Valmiiksi saatiin muun muassa ylimääräiset matkapuhelimien dataroaming-maksut poistava asetus, syrjintää verkkokaupassa ehkäisevä geoblokkausasetus sekä pakettipalveluiden hinnoittelun avoimuutta EU-alueella lisäävä asetus.

Näin ollen me matti meikäläiset voimme vihdoinkin käyttää vapaasti nettiä koko EU:n alueella eikä Disneylandin pääsylipuista tarvitse pulittaa yhtään enempää kuin ranskalaistenkaan.

Tämän kevään EU-lainsäädäntötyöpöydälle jäävät ainakin vielä verkkokaupan kuluttajasopimuksia uudistava lakiehdotus sekä keväällä odotettava verkkoalustojen ja niillä toimivien yritysten välisiä sopimuskysymyksiä jäsentävä aloite.

Komissio on tiedostanut verkkoalustojen kaksiteräisen miekan; samalla kun ne voivat tarjota pk-yrittäjälle edullisen ja tehokkaan markkinointi- ja asiakashankintakanavan, voivat ne myös pahimmillaan dominoida markkinoita estäen pienyrittäjän tosiasiallisen pääsyn markkinoille. Nyt pyritäänkin luomaan yhteiset eurooppalaiset reunaehdot verkkoalustojen ja yritysten välisiin sopimussuhteisiin.

Kuluttajasääntely muuttuu

Vahvasti kytköksissä digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseen kuuluu myös kuluttajasääntely. Digitalisaation aiheuttama kulutuskäyttäytymisen muutos sekä uudet liiketoimintamallit kuten alustatalous vaativat eurooppalaisen kuluttajasääntelyn uudelleentarkastelua.

Kuluttajalainsäädännön revisiointi on ollut komission kynän alla jo tovin ja ensimmäisiä hedelmiä tästä työstä odotetaan julkaistavaksi huhtikuussa. Tiedossa on ainakin ehdotuksia tiukennuksista kuluttajasääntelyn rikkomuksista johtuviin sanktioihin, yksilöllisten muutoksenhakukeinojen lisääminen sopimattomien kaupallisten menettelyjen kohteeksi joutuneille kuluttajille sekä kuluttajaoikeuksien osittainen ulottaminen myös sopimussuhteisiin, jossa kuluttaja maksaa hyödykkeensä rahan sijasta datalla.

Eurooppalaisen kuluttajasääntelyn tarkastelu on perusteltua sääntelykokonaisuuden yksinkertaistamiseksi ja ajantasaistamiseksi digitaaliseen kulutusympäristöön paremmin istuvaksi. Toivommekin komission huhtikuiselta kuluttajapaketilta ennen kaikkea tasapainoa kuluttajansuojan ja elinkeinonharjoittajan oikeusturvan välille.

Jotta useampi kuin 7 prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä saataisiin hyödyntämään EU:n digitaalisia sisämarkkinoita, kuluttajasääntelystä yrittäjälle aiheutuvaa velvoitetaakkaa tulisi ennen kaikkea yksinkertaistaa ja selkeyttää.

Data – uusi öljy

Olennaisena osana digitaalisia sisämarkkinoita kuuluu toki myös kyberturvallisuus- sekä datatalouskysymysten, kuten datan omistajuus-, liikkuvuus- ja oikeudellisten vastuuongelmien ratkaiseminen. Datasta luotu mielikuva yhteiskuntamme ”uutena öljynä” ei suinkaan ole liioiteltu, vaikkakin ehtymättömien datavarantojen vertaus uusiutumattomaan luonnonvaraamme hieman ontuva.

Kun vielä muutama vuosi sitten Euroopan datamarkkinat arvioitiin noin 60 miljardin euron arvoiseksi, vuoteen 2020 mennessä niiden arvioidaan kasvavan jopa 15 prosenttia. Olemme siis todella vasta datavallankumouksen alkumetreillä.

Myös eurooppalainen yrittäjäjärjestömme Ueapme on osuvasti valinnut vuoden 2018 teemakseen digitalisaation – sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet kun koskettavat yhtäläisesti koko eurooppalaista pk-yrittäjäkenttää.

 

Mira-Maria Kontkanen, Bryssel

Osallistu Digikouluun

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mira-Maria Kontkanen

Suomen Yrittäjien asiantuntija, jonka toimipaikka on Brysselissä.