Etsi

Emergency banner

Edistä työturvallisuutta, saatat yllättyä vaikutuksista

KUMPPANIBLOGI

Olen työskennellyt riskienhallinnan ja työturvallisuuden parissa lähes koko 2000-luvun. Tuona aikana suhtautuminen työturvallisuuteen on kokenut mullistuksen varsinkin suurimmissa yrityksissä. Se on nykyään ensimmäinen asia palavereissa yrityksiä tavatessani, eikä siitä tingitä.

Siltikään työturvallisuuden mahdollisuuksia ei osata täysimääräisesti hyödyntää. Se koetaan edelleen osin kustannuseränä, eikä osana yrityksen kokonaisstrategiaa. Yritän avata tässä näkökulmia työturvallisuuden hyötyihin ja mahdollisuuksiin, joiden perusteella sen tulisi olla osana yrityksen strategiaa.

Laatu ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Työtapaturman satuttua työt viivästyvät ja menetettyä aikaa pyritään kuromaan kiinni. Se johtaa herkästi laatupoikkeamiin. Työturvallisuus tukee siis laadukasta tuotetta ja toimintaa. Tämä toimii myös toisinpäin.

Vanha ohje laadun varmistukseen kuuluu seuraavasti: "Mittaa kolmasti, tarkasta kahdesti ja katkaise vain kerran." Mikäli tuosta on poikettu ja tuote ei täytäkään asetettuja vaatimuksia, väijyy portin pielessä jälleen kiire. Usein pyritään nopeasti ja peitellen korjaamaan jäljet ja tämä voi taas johtaa tapaturmaan.

On siis vaikea sanoa, onko työturvallisuus laadun seuraus, vai toisinpäin. Vai onko kenties perimmiltään kyse samasta kokonaisuudesta. Tekemällä asiat kerralla oikein säästetään tekijöitä ja lisätään tuottavuutta. Voi kuulostaa yksinkertaiselta, vaan ei sitä ole. Työturvallisuuden kehittäminen on ennen kaikkea toimintatapojen kehittämistä ja yhtenäistämistä. Erilaiset toimintatavat saattavat aiheuttaa sekaannusta, väärinymmärryksiä ja vaaratilanteita, jolloin tuottavuus alenee. Yhtenäistämällä toimintatapoja lisätään samalla tuottavuutta ja parannetaan hyvinvointia.

Tämän päivän keskustelun aiheista yhtenä työturvallisuuteenkin liittyvänä asiana nostan esille työurien pidentämisen. Työturvallisuuslain pohjalta tapaturmien torjunnan lisäksi kiinteänä osana työturvallisuutta on kuormitustekijöiden hallinta.

Työn staattinen kuormitus on noussut entistä enemmän esille toimistotyön ja sen kaltaisten työsuoritusten lisääntyessä. Lisäksi meillä on edelleen huomattavan paljon töitä, joissa on yksipuolisia liikeratoja ja voimankäyttöä. Työympäristöä on kehitetty hankkimalla sähkökäyttöisiä työpöytä ja -tasoja sekä monenlaisia nostoapuvälineitä. Nämäkään eivät itsessään riitä, ellei niitä hyödynnetä. Osana kuormitustekijöiden hallintaa pitää varmistaa, että työntekijät osaavat käyttää hankittuja apuvälineitä ja ymmärtävät miksi niitä tulee käyttää. Oppiminen uusiin toimintatapoihin ei tapahdu kerta koulutuksella, vaan pitkäjänteisellä ja monipuolisella asioiden esillä pitämisellä. Lopputuloksena vähentyvät sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyden uhka.

Edellä esille nostetut asiat kehittävät työnantajakuvaa ja auttavat parhaiden osaajien rekrytoinnissa tulevaisuudessa. Monet oman ikäluokkani työntekijöistä ovat tottuneet tekemään eteen tulevat työt kyseenalaistamatta kuormittavia ja osin vaarallisiakin työtapoja. Kautta historian on parjattu nuorisoa ja heidän työmoraaliaan, mutta tässä suhteessa nuoret ovat laajalti oikeilla linjoilla, koska suhtautuvat työtehtäviin aiempia sukupolvia kriittisemmin. Henkilönsuojaimia vaaditaan, eikä vähätellä.

Työympäristön pitää olla viihtyisiä ja työtehtävien monipuolisia ja motivoivia. Sosiaalisen median kautta tieto työpaikkojen epäkohdista leviää laajalti ja äärimmäisen nopeasti. Sellaisia työpaikkoja, joiden työnantaja kuva ei ole hyvä, kartetaan. Parhaat osaajat saavat valita turvallisimmat ja viihtyisimmät työympäristöt, jolloin voivat vapaa-ajallaan harrastaa terveenä ja toimintakykyisenä entistä monipuolisemmin.

Työturvallisuus ole muusta irrallinen toiminto, vaan yrityksen menestymisen edellytys. Mitä kiinteämmin työturvallisuus on osana muuta jokapäiväistä tekemistä, sitä paremmat edellytykset yrityksen onnistumiselle on.

 

***

» Lue lisää Yrittäjän elämän kumppanit -blogeja

 

Kimmo Salojoki

Kirjoittaja on Fennian riskipäällikkö, jonka vastuualueita ovat työturvallisuus ja henkilöstöriskit.

Kimmo Salojoki

Kirjoittaja on Fennian riskipäällikkö, jonka vastuualueita ovat työturvallisuus ja henkilöstöriskit.