Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

EU parantaa kymmenien tuhansien suomalaisten pk-yritysten asemaa verkkoalustoilla 

Euroopan unionissa hyväksyttiin viime vuonna verkkoalustoja koskeva P2B-asetus (Platform to Business regulation). Asetuksen tavoitteena on luoda oikeudenmukainen, avoin ja ennakoitavissa oleva liiketoimintaympäristö verkkoalustoja käyttäville yrityksille ja elinkeinonharjoittajille.

Asetus tulee helpottamaan pk-yritysten asemaa muun muassa verkkomarkkinapaikoilla (esim. Amazon, Ebay) sosiaalisen median alustoilla (esim. Facebook) sekä verkon hakukoneita hyödynnettäessä (esim. Google).

Uudet EU-säännöt pyrkivät parantamaan erityisesti verkkomyyntiä ja majoituspalveluita alustoilla tarjoavien pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Alustojen on tullut noudattaa uusia sääntöjä 12. heinäkuuta 2020 alkaen.  

Suomen Yrittäjät on yhdessä Eurooppa-järjestönsä SMEunitedin kanssa vaatinut oikeudenmukaisuutta alustojen ja yrityskäyttäjien välisiin sopimussuhteisiin ja tehnyt aktiivista EU-edunvalvontatyötä uuden lainsäädännön valmistelussa. Alusta-asetus on ensimmäinen ja tärkeä askel oikeudenmukaisemman ja ennustettavamman verkkoliiketoimintaympäristön luomiseen EU:ssa.  

Pk-yritykset käyttävät verkkoalustoja ahkerasti 

Verkon markkinapaikat ovat EU:n pk-yrityksille tärkeä väylä tuotteiden ja palveluiden myyntiin. Eurobarometri-kyselyn mukaan 42 prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä hyödynsi verkon markkinapaikkoja myynnissään. Alustoilla toimiminen ei kuitenkaan ole pk-yrityksille mutkatonta; Euroopan komission vaikutusarvioinnissa havaittiin, että lähes puolella verkkoalustoja käyttävistä yrityksistä on alustoihin liittyviä ongelmia ja erityisesti pk-yrityksillä on hankaluuksia saada alustoihin liittyvät ongelmansa ratkaistua.  

Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri paljastaa, että suomalaisyritykset käyttävät verkkopalveluita aktiivisesti: jopa 56 prosenttia pk-yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa omassa yritystoiminnassaan, esimerkiksi kohdistetun verkkomarkkinoinnin kanavana. Uudet EU-säännöt tuovat ennakoitavuutta ja reiluutta muun muassa näihin sopimussuhteisiin sekä sujuvoittavat digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa. 

Väyliä riidanratkaisuun ja avoimuutta käytäntöihin 

P2B-asetus tuo mukanaan useita uusia sääntöjä, jotka hyödyttävät pk-yrityksiä. Esimerkiksi tietyt epäreilut käytännöt, kuten yksipuoliset muutokset sopimusehtoihin ilman ilmoitusta ja käyttäjätilien poistaminen ilmoittamatta käyttäjälle kielletään, alustat velvoitetaan tarjoamaan väyliä riidanratkaisuun sekä lisäämään avoimuutta käytöntöihinsä. 

Jatkossa alustat eivät enää voi poistaa käyttäjätilejä äkillisesti ja ilman selitystä. Alustoilla toimiville yrityksille ja elinkeinonharjoittajille on myös jatkossa tarjottava selkeät ja ymmärrettävät muutosehdot sekä ilmoitettava vähintään 15 päivää etukäteen muutoksista sopimusehtoihin. Mikäli muutokset edellyttävät käyttäjiltä monimutkaisia mukautuksia, täytyy muutoksesta informoida tätäkin aiemmin. 

Markkinapaikkojen ja hakukoneiden täytyy lisäksi ilmoittaa, kuinka niillä tarjottavat tavarat ja palvelut järjestäytyvät hakutuloksissa, jotta yritykset ymmärtäisivät paremmin mahdollisuutensa parantaa näkyvyyttään alustoilla. Alustojen on myös tarjottava yrityskäyttäjilleen sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä ristiriitojen ratkaisemiseksi. Pienet alustat on vapautettu tästä velvollisuudesta.  

Komissio kerää yritysten näkemyksiä digitaalisista palveluista 

Euroopan komissio on hiljattain julkaissut yrityksille suunnatun Q&A-ohjeistuksen siitä millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia uusi asetus tuo mukanaan. Komissio myös jatkaa alustatoimialan seuraamista Alustatalouden seurantakeskuksessa ja harkitsee lisätoimenpiteitä tasavertaisten kilpailuolosuhteiden lisäämiseksi alustataloudessa kesäkuussa käynnistämässään julkisessa kuulemisessa Digitaalisten palveluiden laista (Digital services act). Yrityksille ja kansalaisille avoimeen kuulemiseen voi vastata 8. syyskuuta 2020 saakka.  


Mira-Maria Kontkanen 
EU-asiantuntija 
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mira-Maria Kontkanen

Suomen Yrittäjien asiantuntija, jonka toimipaikka on Brysselissä.