Etsi

Eurooppa-päivä on myös yrittäjän päivä

Tänään 9.5. EU-liput liehuvat täällä Brysselissä ja jäsenmaissa ryhdikkään ylpeinä, vietetään nimittäin Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä symboloivaa Eurooppa-päivää.  Päivää juhlitaan 68 vuotta sitten ehdotetun Schumanin julistuksen kunniaksi. Sillä laukaistiin käyntiin eurooppalainen poliittinen yhteistyö, se joka nyttemmin Euroopan unionina tunnetaan.

EU-instituutioiden kotikolossa Brysselissä Eurooppa-päivää ei voi olla huomaamatta. Se kuuluu juhlapuheissa, näkyy EU-aiheisina tapahtumina ja avaa kansalaisille kerran vuodessa avoimen pääsyn EU-instituutioiden käytäville parlamenttiin, komissioon ja neuvostoon.

Suomalaisittain Eurooppa-päivä jää monesti muiden merkkipäivien varjoon, ovathan suomalaiset vasta toipuneet vapun riennoista ja valmistautuvat jo juhannukseen.

Eurooppa-päivänä olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä miettimään sitä, mitä Euroopan yhdentyminen on meille kansalaisille ja yrityksille tuonut mukanaan. Tärkein yhdentymisen tuotos on kiistatta EU:n sisämarkkinat, jotka rakentuvat henkilöiden, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Nämä neljä periaatetta konkretisoituvat myös yrittäjän arjessa; pääomaa liikkuu yli rajojen, työvoimaa voi tarvittaessa palkata toisista jäsenmaista ja oman yrityksen tuotteita sekä palveluita voi tarjota esteettä jäsenmaasta toiseen. Sisämarkkinat laajentaa suomalaisyrittäjän 5,4 miljoonan kuluttajan verrattain pienet kotimarkkinat yli 500 miljoonan eurooppalaisen kuluttajan markkinoiksi.

EU-lainsäädännöllä luodut pelisäännöt pyrkivät takaamaan sen, että sisämarkkinoiden pelikenttä olisi yrittäjille tasapuolinen riippumatta siitä missä maassa toimii. Jo yksi neljästä pienestä ja keskisuuresta yrityksestä hyödyntää näitä sisämarkkinoita suoraan ja digikaupan tarjoamien mahdollisuuksien odotetaan kannustavan tähän entisestään.

EU:n sisämarkkinat ovat tarjonneet pk-yrityksille valtaisan markkinapotentiaalin, mutta on myös muistettava, että pk-yritykset kantavat oman kortensa kekoon sisämarkkinoille. Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka edustavat yli 99 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä, ovat keskeisiä sisämarkkinoiden rakentajia palveluntarjoajina, työllistäjinä sekä talouden lisäarvon tuottajina. Suurin osa Euroopan työllisyydestä ja työllisyyden kasvusta syntyy pienten ja keskisuurten yritysten kyvystä kasvaa ja työllistää.

Sisämarkkinat eivät ole vielä valmiit, vaan rakennustyö jatkuu edelleen. Tässä työssä olisi ennen kaikkea pyrittävä varmistamaan riittävät kannusteet yrittäjyydelle sekä luotava toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä hyödyntämään sisämarkkinoita täyteen potentiaaliin asti. Näin elinvoimaiset pk-yritykset voivat jatkossakin pitää huolta koko EU:n elinvoimaisuudesta.

Ei varmaan ole suinkaan sattumaa, että kun Eurooppa-päivän päivämäärän kääntää nurinpäin, tulee siitä 5.9 - siis päivä jolloin juhlitaan suomalaista yrittäjää ja yrittäjyyttä.

Hyvää Eurooppa-päivää Yrittäjät!

 

Mira-Maria Kontkanen
asiantuntija Brysselissä
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mira-Maria Kontkanen

Suomen Yrittäjien asiantuntija, jonka toimipaikka on Brysselissä.