Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hallitus kuuli ja kuunteli pienyrittäjien tarpeita

Hallitusohjelma julkaistiin kesän alussa. Eri tahojen etujärjestöt ovat jo käyneet kirjauksia tarkasti läpi ja analysoineet ohjelman kielteiset ja myönteiset linjaukset edustamilleen tahoille. Paljon on selvitettävää, kehitettävää ja vahvistettavaa. Paljon on myös konkreettisia esityksiä pienyrittäjyyden tukemiseksi. Meitä on kuultu ja kuunneltu.

Tärkeitä kirjauksia yrittäjyyden tukemiseksi

Antti Rinteen hallitusohjelmassa ei ole unohdettu pienyrittäjiä. Hallitus on sitoutunut pohtimaan, miten yrittämistä hankaloittavia esteitä voidaan poistaa: suurten yritysten pitkät maksuajat pk-yrityksille selvitetään ja arvioidaan uuden lainsäädännön tarpeellisuus pienyrittäjien asemaa markkinoilla parantaaksemme. Tärkeään yrittäjävähennykseen ei kajottu. Nämä olivat myös Suomen Yrittäjien tavoitteitta uudelle hallitukselle. Yritysten väliset tasapainoiset olo- ja sopimussuhteet luovat perustan reilulle kilpailulle ja kaikenkokoisten yritysten toimintaedellytyksille.

Tuki yrittäjän uudelle alulle

Toisaalta hallitus haluaa aivan oikein hälventää omilla toimillaan epäonnistumisen leimaa ja tukea yrittäjän uutta alkua. Keinoiksi esitetään esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikojen lyhentämistä ja perintäkulujen euromääräisten ylärajojen asettamista. Myös nämä esitykset löytyivät Suomen Yrittäjien tavoiteohjelmasta.

Panostus epäonnistumisen kielteisten vaikutusten poistamiseksi on järkevää erityisesti inhimillisistä syistä mutta myös työllisyyttä parantaaksemme.

Norminpurkutalkoot vaihtunut paremman sääntelyn toimintaohjelmaksi

Edellisen hallituksen yksi kärkihankkeista oli normien purkaminen. Hanke tuotti tulosta, ja yrittäjille raskaita ja kalliita velvoitteita poistettiin.

Toisaalta yrittäjille ei ole kaikissa tilanteissa eduksi lakipykälien vähentäminen, vaan välillä yrittämisen helpottamiseksi on rakennettava uutta. Järkevä lainsäädäntö ei haittaa yritystoimintaa perusteettomilla kustannuksilla tai hallinnollisilla rasitteilla, mutta yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset tulee turvata – viime kädessä lainsäädännöllä. Lainsäätäjän tulee tukea uskallusta lähteä yrittäjäksi, yritystoiminnan kasvua, työllistämistä sekä investointeja.

Norminpurkua ei uudessa hallitusohjelmassa mainita. Sen sijaan hallitus sitoutuu laatimaan paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman.

Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan yksi yhdestä -periaatteen laajentaminen, millä käytännössä tarkoitettaneen yrityksille sääntelystä aiheutuvien kustannusten hillitsemistä, jopa vähentämistä. Voidaan sanoa, että edellisen hallituksen käynnistämää työtä jatketaan, mutta nyt vain uudella nimellä.

Paremman sääntelyn toimintaohjelma tuonee lainsäädäntötyöhön systemaattisuutta, suunnitelmallisuutta ja konkreettisia tavoitteita, joiden onnistumista voidaan jälkikäteen mitata ja arvioida.

Kirjaus ei riitä – uudistukset on toteutettava

Hallituksen ohjelmassa todetaan linjakkaasti ”Huomioidaan päätöksenteossa vaikutukset aina yritysten kasvun, työllistävyyden ja investointien edistämisen näkökulmasta”. Yrittämisen merkitys hyvinvoinnille, työllistämiselle ja Suomen tulevaisuudelle on tunnistettu. Tästä lähtökohdasta katsottuna syntyy luottavainen olo kääntää uusi lehti seuraavalle neljävuotisjaksolle.

Asiat on saatava kirjausten lisäksi myös konkreettisesti maaliin. Tätä työtä me seuraamme yrittäjien puolesta tarkasti.

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Tiina Toivonen

Suomen Yrittäjät
lainsäädäntöasioiden päällikkö