Etsi

Huolestuttavia viestejä Pk-yritysbarometrista

Jos tuoreen Pk-yritysbarometrin tulokset pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, se olisi huolestuttava. Lähes kaikki mittarit näyttävät alaspäin.

Pk-kentän tilanne on vielä kohtalaisen hyvä, mutta on selkeästi heikkenemässä. Barometrin tarjoamat näkyvät ovat kovin eri puuta kuin käynnissä olevan vaalikeskustelun henki ja sen monet lupaukset.

On syytä toivoa, että jokainen poliitikko muistaa vaalikentillä, ettei kasvu ole itsestäänselvyys vaan syntyy vain riskiä ottavien ja kasvua hakevien yrittäjien ja yritysten kautta.

Investoinnit, kasvuhakuisuus ja työvoiman saanti tökkivät

Nostan Pk-yritysbarometristä erityisesti kolme huolestuttavaa teemaa.

Ensiksi investoinnit, joiden saldoluku kääntyi negatiiviseksi. Teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä pk-yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.

Toiseksi kasvuhakuisuus. Vain yhdeksän prosenttia yrityksistä on voimakkaasti kasvuhakuisia ja alle puolet haluaa kasvaa ylipäänsä. Mitä nuorempi ja isompi yritys, sitä enemmän sillä on kasvuhaluja. On tärkeä pohtia, miksi moni yrittäjä ei ole motivoitunut kasvattamaan yritystään.

Kolmanneksi työvoiman puute. 14 prosenttia yrityksistä sanoo, että osaavan työvoiman puute on merkittävä kasvun este, ja yli puolet, että osaavan työvoiman puute hidastaa kasvua. Tilanne on hieman helpottunut viime barometristä, mutta on edelleen iso pulma.

Yrittäjiä kannattaa kannustaa kasvattamaan yrityksiään

On tärkeä vetää barometristä oikeat johtopäätökset.

On ensiarvoisen tärkeää kannustaa yrittäjiä ja yrityksiä hakemaan kasvua. Tämä on olennaista, koska jos ei ole kasvuhaluja, ei ole investointeja, uusia työpaikkoja eikä kasvua.

Tämän takia Yrittäjät esittää Kasva Suomi -tavoiteohjelmassa kasvuohjelman. Esitämme muun muassa yrittäjien verotuksen uudistamista kasvua kannustavaksi. Tällä hetkellä viidennes yrittäjistä sanoo, että voitonjaon verotus kannustaa kasvuun.

Siksi listaamattomien yritysten voitonjaon verotusta pitää uudistaa kannustamaan kasvuun. Lisäksi pienimpien yritysten kasvun vuoksi on tärkeää nostaa alv:n alarajaa alarajahuojennus säilyttäen sekä säilyttää yrittäjävähennys.

Lisäksi tarvitsemme työmarkkinauudistuksia, jotka kannustavat työllistämään. 93 prosenttia yrityksistämme työllistää alle 10 henkeä, mutta näihin yrityksiin – joita on 265000 – on syntynyt vain 2000-luvulla vain 19000 uutta työpaikkaa.

Potentiaalia on paljon, mutta työpaikkoja ei synny. Siksi tarvitaan joustavuutta sekä kevyempää irtisanomissuojaa ja pienet yritykset huomioivaa sääntelyä.

Kolmanneksi tarvitsemme työvoimapulaan ulkomaista työvoimaa. Siksi pitää luopua saatavuusharkinnasta, antaa Suomessa valmistuville ulkomaalaisille oleskelulupa ja helpotettava maahanmuuttajien yrittäjyyttä.


Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät

 

Lue Yrittäjät.fi:n uutinen Pk-yritysbarometrin julkistuksesta tästä

Blogia täydennetty 27.2.2019 Kasva Suomi -materiaaleilla.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.