Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

ILO: 100 vuotta yhteistyötä työelämän kehittämiseksi

Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää tänä vuonna 100 vuotta. ILO on YK:n alaisista itsenäisistä järjestöistä vanhin, ja se on saanut aikaan lukuisia työelämää koskevia yleissopimuksia ja suosituksia. Tärkeimmät niistä koskevat pakkotyön ja lapsityövoiman poistamista, järjestäytymisvapautta ja yhdenvertaisuutta.

Kun ILO perustettiin, maailma oli kovin toisenlainen. Takana oli Euroopassa riehunut ensimmäinen maailmansota. Yksi ILO:n perustamisen taustalla vaikuttaneista ajatuksista se, että tulevia konflikteja voidaan estää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä parantamalla ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistämällä.

Nyt, 100 vuotta myöhemmin, maailma ei ole vieläkään valmis. Pohjoismaisesta näkökulmasta edellä mainitut teemat lapsi- ja pakkotyöstä tuntuvat helposti etäisiltä, mutta monessa osassa maailmaa ne ovat edelleen arkipäivää.  

Suomen Yrittäjät mukana ILO:n työkonferenssissa

ILO:n korkein päättävä elin on kolmikantaperiaatteella toimiva kansainvälinen työkonferenssi. Järjestyksessään 108. konferenssi on parhaillaan käynnissä Genevessä. Työ- ja elinkeinoministeriö lähettää vuosittain työkonferenssiin kolmikantaisesti kootun Suomen delegaation. Suomen Yrittäjät on jälleen mukana konferenssissa työnantajien edustajana.

Työkonferenssissa päätetään uusien ILO-sopimusten hyväksymisestä. Se on siten korkein globaali foorumi työnantajien, työntekijöiden ja jäsenvaltioiden yhteistyölle. Yhteistyö ei kuitenkaan aina ole kitkatonta, kuten jälleen on saatu huomata. Väkivaltaa ja häirintää työelämässä koskevan yleissopimuksen valmistelu ei ole edennyt ongelmitta ja yleissopimusten noudattamista valvova komitea on käsitellyt jälleen tapauksia, joissa yleissopimuksia on rikottu räikeästi.

Haasteista huolimatta kansainvälinen yhteistyö on ainoa keino pitää yllä keskustelua työelämän globaaleista ongelmista. Avoin keskustelu ja erilaisten näkemysten ymmärtäminen ovat välttämättömiä kansainvälisten työelämän sääntöjen kehittämiseksi ja noudattamisen varmistamiseksi. ILO luo puitteet ja kanavat tälle yhteistyölle.

Suomi on sosiaaliturvan edelläkävijä

Yksi ILO:n 100-vuotisteemoista on universaali sosiaaliturva. Suomi on myös sosiaaliturvassa edelläkävijä; Suomen sosiaaliturvajärjestelmä takaa kaikille Suomessa asuville sellaisia etuuksia, joista monessa muussa maassa voidaan vain uneksia.

Suomesta tuli ILO:n jäsen pian itsenäistymisen jälkeen vuonna 1920. Suomesta on rakennettu sadassa vuoden itsenäisyyden aikana yksi maailman parhaista maista, vaikka Suomen itsenäisyys alkoi sisällissodalla, kuten Suomen tuore työministeri Timo Harakka totesi puheessaan työkonferenssissa. Suomalaista hyvinvointivaltiota ei olisi voitu rakentaa ilman yhteistyötä.

Hyvinvoinnilla on kuitenkin hintansa. Suomessa ansiosidonnaisen sosiaaliturvan rahoituksesta vastaavat suurelta osin työnantajat. Perusturva rahoitetaan verotuloilla, jossa työnantajilla ja yrittäjillä on niin ikään merkittävä panos. Väestön ikääntyessä ja globaalin kilpailun puristuksessa Suomella ei ole varaa heikentää yritysten toimintaedellytyksiä. Yrittäjät luovat työtä ja hyvinvointia. Suomi tarvitseekin menestyviä yrityksiä ja osaavia työntekijöitä, jotta hyvinvointia voidaan ylläpitää ja kehittää.

Voimme vaikuttaa siihen, millaista maailmaa rakennamme

Mitä seuraavat 100 vuotta tuovat tullessaan? Varmaa on, että yhteiskuntamme kotimaassa ja globaalisti näyttää toisenlaiselta. Teknologian kehitys ja työn murros muuttavat työelämää, kuten myös kuluneen 100 vuoden aikana on tapahtunut. Voimme kuitenkin itse vaikuttaa siihen, millaista maailmaa rakennamme.

Jotta yhteiskuntaa niin kotimaassa kuin globaalisti voidaan kehittää, tarvitaan aitoa vuoropuhelua. Globaaleissa kysymyksissä ILO tarjoaa toivottavasti myös tulevaisuudessa toimintakykyisen foorumin yhteistyölle. Kotimaassa tarvitsemme niin ikään yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta Suomi pysyisi jatkossakin maailman parhaana maana.

 

Albert Mäkelä
asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Albert Mäkelä

Asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Kirjoittaja työskentelee Suomen Yrittäjissä yrittäjien edunvalvojana. Pääasiallisena vastuualueena ovat työmarkkina-asiat ja immateriaalioikeudet.