Etsi

Jyrkkä ei laillisille yrityskaappauksille

Pitäisikö Suomeen säätää laki, joka mahdollistaisi sen, että yrityksen osakkeet siirretään velkojalle, jos velkoja leikataan? Tätä kutsutaan pakolliseksi velkakonversioksi.

Finanssiala ja oikeustieteilijät keskustelevat aiheesta vilkkaasti. Suomen Yrittäjien tehtävä on tuoda realismia keskusteluun.

Suomen Yrittäjät ei missään nimessä hyväksy lakia, joka mahdollistaisi yrittäjän osakkeiden siirtämisen velkojille ilman yrittäjän suostumusta!

Valtiovarainministeriön työryhmä julkaisi tammikuussa esityksensä joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisestä. Esitys oli varsin hyvä – paitsi eräältä hyvin merkittävältä osalta. Työryhmä esitti, että yrityksen velkasaneerauksessa pitäisi voida muuttaa saneerausvelkoja velallisyhtiön osakkeiksi. Tämä voitaisiin toteuttaa ilman yrittäjän suostumusta myös kaikkein pienemmissä yrityksissä.

Työryhmän ehdotuksen jälkeen oikeusministeriö alkoi selvittää, onko muissa EU-maissa vastaavaa pakkosääntelyä. Työ on vielä kesken, mutta alustavien analyysien perusteella näyttää vahvasti siltä, ettei vastaavaa pakkosääntelyä ole kovinkaan monessa verrokkimaassa. Jos tällaista sääntelyä on, se koskee tavallisesti suuryrityksiä, joilla on käytössään useampia eri velkainstrumentteja tai joiden osakkeet on listattu.

On hyvä, että selvitys tehdään. Laadukas lainsäädäntö perustuu oikeaan tietoon ja ymmärrykseen siitä, miten erilaiset vaihtoehdot tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaan ja olosuhteisiin. Suomessa yli 93 prosenttia yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä. Suuryrityksiä meillä on vain 0,2 prosenttia.

Suomen Yrittäjät vastusti työryhmän esitystä. Saneerauksen tehtävä on tervehdyttää jatkamiskelpoinen yritys, ei mahdollistaa yrityskaappauksia tai muuten loukata yrittäjän oikeuksia. Varsinkin pienissä yrityksissä toiminta ja menestyminen perustuu yrittäjän omaan työpanokseen ja osaamiseen. Pakollinen velkakonversio ei auta tällaisen yritystoiminnan tervehdyttämisessä.

Onkin tärkeää, että tällaiset järjestelyt perustuisivat osapuolten väliseen sopimukseen, ei pakkoon.

Suomen Yrittäjät vahtii jatkossakin, että yrittäjän oikeuksia ei poljeta.

 

Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Tiina Toivonen

Suomen Yrittäjät
lainsäädäntöasioiden päällikkö