Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kaikki yrittäjät eivät ole samalla viivalla

Tutkimusten mukaan maahan muuttaneet eivät tunne julkisia yritys- ja työvoimapalveluja. He tarvitsevat kantaväestöä enemmän henkilökohtaista sparrausta ja palveluja englanniksi tai omalla äidinkielellä. Heiltä myös puuttuu tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyttä tukevat verkostot, erityisesti niissä tapauksissa, joissa suomen kielen taito on heikko. 

On selvää, että tältä kantilta katsottuna maahan muuttaneet yrittäjät eivät ole täysin yhdenvertaisessa asemassa lähtökohdiltaan muiden yrittäjien kanssa. 

Kyselymme mukaan joka viides maahan muuttanut ei usko yrityksensä selviävän koronakriisistä. Suoraviivaisesti ajateltuna tämä tarkoittaa sitä, että nämä yrittäjät menettävät mahdollisen yrittäjän oleskelulupansa ja joutuvat poistumaan maasta elleivät muuta keksi. Suomessa yritystoiminnan aloittamisessa oleskelulupien käsittelyajat ovat jo valmiiksi pitkät, eikä esimerkiksi yrittäjän oleskeluluvalla elävä voi noin vain siirtyä työntekijäksi. 

Oleskelulupakäytäntöjä tärkeä joustavoittaa

Nyt olisikin tärkeää joustavoittaa oleskelulupakäytäntöjä niin, että maahanmuuttajilla on mahdollisuus siirtyä työsuhteesta yrittäjäksi ja päinvastoin. Meidän ei pidä koronan ja byrokratian takia päästää osaajia pois. 

Erilaisten kehittämisinstrumenttien hakeminen ja saaminen vaatii paljon työtä, mihin kriisitilanteen keskellä ei välttämättä ole valmiuksia. Uusien ideoiden kokeilu on yrittäjyyden arkea, mutta niiden sanoittaminen kirjalliseen muotoon ei ole kaikille luontaista. Kyselyn vastaajista lähes puolet oli hakenut tukea yritykselleen ja 25 prosenttia saanut hakemansa tuen.

Suomen Yrittäjät on omalta osaltaan panostanut monikieliseen viestintään ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa, jotta kriisin keskellä olisi apua tarjolla kaikille, sitä tarvitseville. 

Kehittämis- ja innovaatiopalveluiden tuettava uutta alkua hakevia yrittäjiä

Yritystoiminnan päivittämisen tarve kasvaa tulevina kuukausina ja vuosina. Moni etsii uutta alkua ja suuntaa yritystoiminnalleen. On tärkeää, että kehittämis- ja innovaatiopalvelut tukevat tätä uudistamistyötä mahdollisimman matalalla kynnyksellä ottaen huomioon yrittäjyyden monimuotiset kasvot.

Voimme kääntää kriisitilanteen mahdollisuudeksi luoda entistä elinvoimaisempaa yrittäjyyttä, mutta tämän toteutuminen vaatii mahdollisuuksia ja tahtotilaa yrittäjiltä oman osaamisensa kehittämiseen, vahvaa edunvalvontaa yrittäjien äänen kuulemisen varmistamiseksi, rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoiden joustavoittamiseksi ja toimintaa päättäjiltä. 

Suomen Yrittäjät tarjoaa maahan muuttaneille yrittäjille mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen Yrittäjyysakatemiassa

Moni voi todella huonosti 

Sen lisäksi, että selvitimme kyselyllämme yritysten kassavirtaan, henkilöstöön ja tukikysymyksiin liittyviä asioita, halusimme myös tietää, miten yrittäjät voivat. Viime aikoina olemme puhuneet entistä enemmän siitä, miten yrittäjän hyvinvointi heijastuu suoraan yrityksen hyvinvointiin ja miten tärkeää on satsata tasapainoon työn ja muun elämän välillä.

On huolestuttavaa huomata, että 38 prosenttia maahan muuttaneista yrittäjistä kokee voivansa kohtalaisen hyvin ja toiset 38 prosenttia kertovat voivansa todella huonosti. Vain kolme prosenttia vastasi voivansa paremmin kuin koskaan. Koronakriisi ei vaikeuta ainoastaan liiketoimintaa, se myös konkreettisesti estää ihmisiä tapaamasta toisiaan. Niille, joiden sukulaiset ja perhe saattavat olla toisella puolella maailmaa lisää korona paineita entisestään. 

Suomen Yrittäjät on tehnyt yhteistyötä Mieli ry:n kanssa, jotta yrittäjät muistaisivat investoida myös itseensä ja mielenterveyteensä. Mielenterveysjärjestöllä on lisäksi tarjolla kriisiapua useilla eri kielillä maksuttomasti. 

Kyselytulosten perusteella näyttääkin siltä, että erilaisten mielenterveyspalveluiden kysyntä tulee kasvamaan ja on koko yhteiskunnan etu, että ne ovat saatavissa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Mitä paremmin yrittäjät voivat, sitä paremmin yritykset voivat ja sitä paremmin koko yhteiskunta pyörii. Yrittäjät luovat kasvua ja työtä.  

Aicha Manai
verkostopäällikkö
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Aicha Manai

Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö, joka vastaa nuorten ja maahan muuttaneiden yrittäjin toiminnasta sekä Kasvuyrittäjäverkoston koordinoinnista.