Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kanadan markkinat avautuvat suomalaisille

Kanada on iso markkina-alue joka, kauppasopimusten myötä avautuu uudella tavalla suomalaisille yrityksille. Monet kaupan esteet poistuvat, kun Euroopan unionin ja Kanadan välinen talous- ja kauppasopimus CETA on tilapäisesti voimassa.

CETA-sopimus on kunnianhimoisin ja kattavin EU:n neuvottelema vapaakauppasopimus. Sopimus on tilapäisesti voimassa siihen asti, kunnes 38 parlamenttia ovat sen hyväksyneet. EU-jäsenmaiden parlamenttien lisäksi sopimukseen ottavat kantaa monet alueparlamentit. Suomen yrityselämän kannalta olisi toivottavaa että ratifiointi tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti.

Arktinen osaaminen yhdistää

Suomella ja Kanadalla on paljon yhteistä, kuten pohjoinen sijainti, metsää ja talviset olosuhteet. Arktinen osaaminen on tärkeä yhteistyöalue molemmille maille jo nyt. Pienemmille yrityksille Kanada on kuitenkin ollut vaikea markkina-alue johtuen ainakin osittain maantieteellisestä etäisyydestä.

Vienti helpottuu

Uuden sopimuksen myötä Kanadaan voi viedä tullivapaasti lähes kaikkia teollisuustuotteita, kunhan ensin on rekisteröitynyt niin sanottuun Rex-tietokantaan. Toimintaympäristö selkiytyy ja teknisiä kaupan esteitä puretaan. Suomalaiset yritykset pääsevät lähes samalle viivalle paikallisten toimijoiden kanssa.

Tuotteille tehtävä kaksinkertaisten testien määrä vähenee. Tämä säästää rahaa ja työtä. EU ja Kanada ovat sopineet hyväksyvänsä toistensa antamat vaatimustenmukaisuustodistukset monille tuotteille.

Tavaravienti Kanadaan on vielä varsin pientä. muutaman prosentin Suomen viennistä. Suomesta viedään Kanadaan etupäässä metsäteollisuuskoneita, lumessa liikkumiseen tarkoitettuja ajoneuvoja sekä lääketieteessä käytettäviä laitteita. Kauppasopimus mahdollistaa viennin monipuolistamisen. Tässä on tärkeä tehtävä Team Finland -verkostolle Suomessa ja Kanadassa.    

Palvelumarkkinat täynnä mahdollisuuksia

Myös palvelumarkkinat avautuvat, ja mahdollisuudet ovat pienelle maalle lähes rajattomat arktisen osaamisen suhteen. Suomalaisilla yrityksillä on merkittävää kansainvälisen tason osaamista esimerkiksi informaatioteknologiassa, asiantuntijapalveluissa ja insinööriosaamisessa.

Samalla kun Kanadan markkinat avautuvat suomalaisille yrityksille, avautuu myös helpompi tie Yhdysvaltain isoille markkinoille Kanadan kautta.

 

 

 

 

Thomas Palmgren
kansainvälisten asioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

 

Blogikirjoitus on julkaistu alunperin Suomen Yrittäjien Näkökulmassa

Thomas Palmgren

kansainvälisten asioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät