Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kasvuyrittäjän paratiisi syntymässä – minne?

Jos nostamme katseemme hieman päivänpolttavien pulmien yli, saatamme nähdä syntymässä olevan kasvuyrittäjän paratiisin. Se muodostuu  perinteisten liiketoimintamallien haasteista, valtavista taloudellisista elvytyspanoksista sekä ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymisen muuttumisesta. Kaikki nämä tekevät tilaa kasvuyrittäjyydelle. Kansantalouksien kannalta tärkeä kysymys kuuluu minne kasvuyrittäjyyden paratiisit ovat syntymässä ja menestyykö Suomi tässä kisassa.

Vanhat liiketoimintamallit haasteissa

Maailman bruttokansantuote on Nordean ennusteen mukaan supistumassa tänä vuonna 3,5 prosenttia, ja toipumisen 2019 tasoon arvioidaan kestävän 2–4 vuotta. Kasvuyrittäjän kannalta tämä tarkoittaa, että moni perinteinen liiketoimintamalli, joka on rakennettu tasaisen kasvun varaan, voi kohdata syviä haasteita. Kilpailumielessä uusilla konsepteilla on tilaa haastaa vanhoja. Disruptiot kiihtyvät.

Valtavat panostukset elvytykseen, kiertotalouteen ja digitalisaatioon

Tietyin edellytyksin uusille liiketoimintamalleille on tarjolla huikeasti taloudellisia resursseja. Yhdysvaltain liittovaltion budjettivaje (= elvytys) on suurin sitten sotavuoden 1944. Euroopassa vain muutaman vuoden aikana liikkeelle lähtee 750 miljardin euron elvytysrahasto, mikä yhdistettynä EU:n budjettikauden panostuksiin luo 1800 miljardin euron pääomaruiskeen. Käsitykseni on, että etusija on liikeideoilla, joilla on sekä elvyttävä vaikutus että samalla edistävät kiertotaloutta ja digitalisaatiota. Tähän mahtuva liikeideoiden kirjo on valtava. 

Ihmisten ja organisaatioiden muutokset liikkeellä jo

Korona on monen muun seikan lisäksi opettanut meidät etätyöhön. Tämä saattaa jatkossa muuttaa tapaa, jolla asumme, työskentelemme, liikumme ja kommunikoimme. Kaikki tarvittava teknologia on ollut pitkään olemassa. Tarvittiin akuutti kriisi, joka sysäsi käyttäytymismuutoksen liikkeelle. Sitä ei voi enää kääntää taaksepäin. Muutos synnyttää suuren määrän uutta kysyntää asumisen, liikkumisen, viestinnän ja työntekemisen fyysisille puitteille sekä välineille.

Loistava mahdollisuus kasvuyrittäjyydelle 

Kaikki tämä – disruption mahdollistavat käyttäytymismuutokset sekä taloudelliset resurssit – voi synnyttää seuraavina vuosina kasvuyrittäjien paratiisin. Elvytyksen, kiertotalouden ja digitalisaation sektoreilla voi syntyä valtava määrä uusia innovaatioita ja kasvuyrityksiä. 

Onko Suomi valmis muutokseen?

Suomi saattaa olla hieman heikosti valmistautunut edessä olevaan fundamentaaliseen muutokseen. Pidämme kynsin hampain kiinni vanhoista rakenteista, saavutetuista eduista ja asemista. Samalla kun saamme kenties lyhyen aikavälin taisteluvoittoja, saattaa iso kuva läpi 2020-luvun jäädä huomiotta.

Jos emme osaa katsoa ympärillemme, voi käydä niin, että lahjakkaimmat kasvuyrittäjät käyvät koulunsa ilmaiseksi Suomessa, kasvattavat yritystään tietyin edellytyksin yhteisöverottomassa Virossa ja lopuksi siirtävät varallisuuden seuraavalle sukupolvelle perintöveron häivyttäneessä  Ruotsissa. Tai sitten yksinkertaisesti mobiilissa maailmassa siirtävät koko operaation työpaikkoineen kaikkineen suotuisempaan ympäristöön, vaikka Espanjaan, hollantiin tai Luxemburgiin.

Jotta näin ei kävisi ja jotta olisimme kilpailukykyiset edessä olevassa kasvussa, on meidän reivattava vero- ja työsopimusjärjestelmäämme merkittävästi. Verojen osalta olen pitkään puhunut niin sanotun Viiden Veron Kiilan pienentämisestä. Se on välttämätöntä, jotta saamme ihmisille työpaikkoja ja kansan voimavarat käyttöön.

’Only tradition worth keeping is moving from what is old to what is about to come next’’

Olen kuullut väliotsikon kommentin merkittävän pohjoismaisen teollisuussuvun päämiehen lausumana, kun häneltä kysyttiin, mikä on saanut heidän sukuyhtiönsä sukupolvesta toiseen menestymään. Hieman karikoiden näin meidänkin tulisi ajatella.  

Kasvuyrittäjän tulisi nyt rohkeasti  tarttua poikkeuksellisen epäjatkuvuuskohdan mahdollisuuksiin. Samalla Suomen tulisi pienentää  viiden veron kiilaa ja lisätä  työmarkkinoiden joustoja, jotta kasvuyrittäminen tapahtuisi juuri Suomessa eikä sitä ulosliputettaisi suotuisampiin ympäristöihin.


Petri Roininen
Toimitusjohtaja, Investors House Oyj
Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja

Kannattavaa kasvua blogi käsittelee kasvuyrittäjyyttä eri näkökulmista. Blogia kirjoittaa Kasvuyrittäjäverkoston johtoryhmän jäsenet sekä kasvun yhteistyökumppanit.

» Kasvuyrittäjäverkosto


Petri Roininen

Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja ja Investors House Oyj:n toimitusjohtaja. Petri on ollut omistajana mukana perustamassa ja kasvattamassa noin kymmentä yritystä.