Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kenellä kynä, sillä valta

Vanha sanonta ’kenellä kynä, sillä valta’ kuvaa minkä tahansa päätöksenteon valmistelijan valtaa. Näkökulma korostuu lainsäädännössä, jossa kyse on hyvin moniulotteisista vaikutuksista ja lukuisista vaikuttajapiireistä. Se, jonka kynällä lakiesitys kirjoitetaan, on vallankäyttäjänä ylivertainen kommentoijiin verrattuna.

Seuraan yrittäjä- ja kiinteistöalan järjestöjen luottamustehtävissä läheltä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) samoin kuin työlainsäädännön muutoshankkeita. Osallistun näitä molempia koskevaan keskusteluun eri yhteyksissä ja osaltani pyrin niihin myös vaikuttamaan. Yritysjohtajana olen tällä hetkellä hyvin huolestunut siitä lähtökohtaisesta erosta, jolla näitä kahta tulevaisuuden kannalta merkittävää lakia valmistellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain tekeillä olevan kokonaisuudistuksen vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja arkeen ovat mittavat. Uudistusta onkin valmisteltu huolella. Kynä on vastuuministeriö ympäristöministeriöllä. Ennen kirjoitustyötä se on pyrkinyt laajalti kartoittamaan kaikkien eri sidosryhmien odotuksia ja tarpeita nopeasti muuttuvassa maailmassa. Alan toimijat ja järjestöt ovat keskustelutilaisuuksissa tavanneet vastuullisia virkamiehiä ja vaihtaneet ajatuksia.

Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen puolelta peräänkuulutetaan lisää vaikutusmahdollisuuksia ja käytännön asiantuntijoiden näkemyksiä. Itse kynä on kuitenkin ministeriöllä ja sitä kautta hallituksella.

Merkillepantavaa on, että MRL-uudistuksessa katsotaan rohkeasti eteenpäin ja etsitään yhteisiä visioita. Alan toimijat näkevät useita kohtia, joita tulisi kehittää tai korjata ja ovat niistä viestineet. Ministeriön kanssa käydään vuoropuhelua. Vaikka yksityiskohdissa onkin avoimesti eri näkemyksiä, on ilmassa luottamusta ja ennen kaikkea rohkeutta välttämättömiin muutoksiin. Kukaan ei myöskään uhkaile eikä oikkuile. MRL:n kehittämisessä ote on tulevaisuus- ja ratkaisukeskeinen.

Työlainsäädäntöä valmistellaan perinteisesti niin sanotusti kolmikantana. Käytännössä ns työmarkkinajärjestöt ovat käyttäneet kirjoittavaa kynää tai ainakin niillä on ollut hyvin vahva ote siihen. Mikäli demokraattisesti valittu hallitus ottaa sille laillisesti annetun kynän käyttöönsä, ammattiyhdistysliike uhkaa kokonaisuudessa melko pieneltä vaikuttavan asian johdosta maan laillista hallitusta poliittisilla lakoilla, kuten nyt on irtisanomisasiassa nähty.

Ay-liike ilmeisesti haluaa pitää kynän itsellään, vaikka sen omistusoikeus kuuluukin laillisesti valitulle maan hallitukselle. Hallituksessa asia tunnistetaan, mutta vaatii poikkeuksellista rohkeutta politiikolta vaatia kynää takaisin ilmeisestikin demokratian yläpuolelle nousseelta ay-liikkeeltä.

Nyt esillä olevan irtisanomista yksinkertaistavan lain valmistelua leimaa tarkoitukseton vastakkainasettelu, jota ei enää työpaikoilla juurikaan tapaa. Näkökulmana ei vaikuttaisi lainkaan olevan se miten Oy Suomi Ab ja sen osakkaat eli kansalaiset menestyvät globaalissa kilpailussa ja tulevaisuudessa. Kyse vaikuttaisi olevan siitä kenellä on oikeus kirjoittaa kynällä, jonka itsestään selvä ja laillinen omistaja on demokraattisesti valittu hallitus.

On surullista ja suuri vahinko, jos kynän kirjoitusoikeus estää ay-liikettä katsomasta yhdessä tulevaisuuteen, keskustelemaan itse substanssista ja ratkomaan asioita yhdessä – kuten MRL:n tapauksessa tehdään. Työlainsäädännön kehittämisessä ote on lipsunut menneisyys- ja ongelmakeskeiseksi.

Missä käsissä kynän sitten pitäisi olla, jotta sillä voitaisiin kirjoittaa tulevan hyvinvoinnin mahdollistavia lakeja? Luonnollisesti niissä käsissä, joissa sitä voidaan käyttää viisaasti ja vastuullisesti koko kansakunnan – ei yhden eturyhmän – etujen ja tulevaisuuden kannalta.

Ja kuka kynää käyttääkään, hänellä tulisi olla viisautta kuulla kaikkia osapuolia ja ymmärtää, että jos jokin ei toimi käytännössä tai enää tässä ajassa saati tulevaisuudessa, ei siitä kannata tehdä ideologista teoriaa. Huomisen maailmassa ei pärjätä eilisen keinoilla.

Petri Roininen
toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.