Etsi

Kestävä yrittäjyyskasvatus muodostuu yrittäjyystaitojen ja liiketoimintaosaamisen ympärille

Yrittäjyys ei ole synnynnäinen piirre, vaan yrittäjäksi lähdetään monista eri lähtökohdista ja elämäntilanteista. Asiantuntijoiden puheenvuoroissa toistuu väittämä, että yhä useammat joutuvat tulevaisuudessa vaihtamaan alaa tai opiskelemaan kokonaan uuden tutkinnon tai ammatin työuransa aikana. Lisäksi työsuhteet monimuotoistuvat ja niin myös yrittäjyys. Mahdollisesti yhä useampi nuori toimii jossain vaiheessa uraansa yrittäjänä. Siksi koulussa yrittäjyyteen oppiminen on tärkeässä osassa yrittäjyyskasvatusta. 

Monet asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että työ kuin työ muuttuu yrittäjämäisemmäksi. Vaikkei nuori perustaisikaan yritystä, yrittäjyystaidot ovat silti hyödyksi tulevaisuudessa. Mitä nämä taidot sitten ovat? Yrittäjyystaidoista voidaan puhua myös yrittäjyyskompetensseina. Yrittäjyyden ydintaidoista on useita määritelmiä, mutta opettajalle esimerkiksi Euroopan komission kokoama EntreComp-viitekehys on erityisen hyödyllinen. 

EntreComp nimeää 15 ydinkompetenssia yrittäjyydelle:


 

Liiketoimintaosaaminen iso osa yrittäjyyttä


Yrittäjyystaitojen lisäksi tarvitaan myös kovaa liiketoimintaosaamista. Yrittäjämäiset taidot eivät yksin riitä, jos halutaan perustaa menestyvä ja mahdollisesti pitkäikäinen yritys. Opiskelijoiden tarve talous- ja liiketoimintaosaamiselle välittyy esimerkiksi TAT:n viimeisimmästä Kun koulu loppuu -kyselystä. Kyselyn mukaan taloustaitojen opetus on oppijoiden mielestä riittämätöntä. Vielä huonommat tulokset kyselyssä sai riskinottokyvyn ja epävarmuuden sietämisen opetus kouluissa. Raportissa myös todetaan, että nuorille tulisi olla tarjolla enemmän itseluottamusta ja taloustaitoja kehittäviä opintoja.

Kun nuori haluaa kokeilla yrittäjyyttä joko koulussa tai vapaa-ajallaan, on hänen hyvä ymmärtää tarpeeksi liiketoiminnasta ja yrityksen taloudesta. Innostus omia ideoita ja yrittäjyyttä kohtaan saattaa tyssätä siihen, että ideaa ei ole tarkasteltu tai kehitetty tarpeeksi taloudellisesta näkökulmasta. Monen yrityksen alkutaipaleen haasteeksi nousee talousosaaminen, ei suinkaan visio tai palo yrittää. Näiden taitojen harjoittelu kannattaa ottaa osaksi yrittäjyyskasvatusta. 

Liiketoimintaosaamisen tärkeydestä yrittäjyyskasvatuksessa on kirjoittanut mm. Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja Antti Sekki. Antti mm. kirjoittaa, että opiskelijat tulisi ensin tutustuttaa yrittäjyyden monimuotoisuuteen sekä liiketoiminnan peruslainalaisuuksiin ennen hehkutettua start-up-yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa.

Kokeillessaan yrittäjyyttä nuori oppii väistämättä tärkeitä talous- ja työelämätaitoja. Yrittäjyydessä tarvittava osaaminen on hyödyllistä jokaiselle, vaikkei perustaisikaan omaa yritystä. Toisaalta yhdellekään yrittäjälle ei ole haitaksi osaava työntekijä, jolla on tietoutta myös yrittäjyyteen liittyvästä liiketoimintaosaamisesta. Mikä tärkeintä, yrittäjyyden kautta nuoret saavat luottoa omiin ideoihin, kun voivat toteuttaa niitä käytännössä. 

Olisiko yrittäjyys minun juttuni?

Yhä useampi nuori haluaa kokeilla yrittäjyyttä koulussa, joten sille kannattaa luoda mahdollisuus ja antaa tarvittava tuki. Yrittäjyyden tukemiseen on opettajille laajasti materiaalia tarjolla. Esimerkiksi yrittäjätarinoiden avulla pääsee käsiksi siihen, mitä yrittäjämäinen asenne on. Tarinoiden avulla voi myös perehtyä siihen, kuinka tärkeässä asemassa liiketoimintaosaaminen on yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tämän jälkeen on hyvä lähteä suunnittelemaan liikeideaa ja kokeilemaan yrittäjyyttä vaikka Nuori Yrittäjyys -konseptin kautta. 

Suomen Yrittäjät on kerännyt Yrittäjyysmateriaalia opettajille -sivulleen materiaalia, jonka avulla opettaja voi rakentaa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen oppimiskokonaisuuksia. Sivusto on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia- yrittäviä nuoria -projektia. Hanke tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta opettajille yrittäjyydestä, liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyyspedagogiikasta.

 

Essi Tammisto

korkeakouluharjoittelija Suomen Yrittäjissä

 

Kuva: Unsplash

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.