Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koronakriisi on kouluille ja oppilaitoksille historiallinen tilaisuus uudistua 

Lukuvuosi käynnistyy tänä syksynä koronapandemian varjostamana poikkeuksellisen jännittävissä tunnelmissa. Koulut ja oppilaitokset pyrkivät erityisjärjestelyin varmistamaan, että oppijoiden ja opettajien on turvallista palata opintoihin.  

Koulujen ja oppilaitosten laajamittaisiin sulkemisiin turvauduttaneen vasta viimeisenä vaihtoehtona. Tämä on lasten ja nuorten yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta perusteltua. Kyse on lisäksi vanhempien työssäkäynnin sujuvuudesta. 

Kevään tulikokeen läpi käyneet etäratkaisut ovat onneksi keinovalikoimassa lähiopetusta täydentämässä. Ne jäävät toivottavasti käyttöön myös poikkeusajan jälkeen. Verkko-opetuksella voidaan ympäri maata parantaa koulutuksen tarjontaa ja saavutettavuutta. Niihin on tärkeä panostaa, kun oppilaitosverkko harventuu. Etäohjaus voi taas oikein hyödynnettynä petrata työelämässä tapahtuvaa oppimista. 

Osaamisvajeen paikkaaminen aloitettava heti 

Vaikka terveys on ymmärrettävästi tällä hetkellä kouluarjen keskipisteenä, on koulutuksen päätehtävästä eli oppimisesta huolehdittava haastavissakin olosuhteissa. Opetussuunnitelmien mukaisista tavoitteista ja yksilöllisen tuen tarpeista ei sovi tinkiä. Vaikka kevätkausi toi esiin suomalaisen koulutusjärjestelmän joustavuuden, jätti se jälkensä monen osaamiseen. Samalla se toi näkyviin erot niin koulujen, opettajien, oppilaiden kuin perheiden valmiuksissa. Syntyneiden osaamisvajeiden paikkaamisen on alettava viipymättä, jotta kielteisiltä kerrannaisvaikutuksilta vältytään. 

On todennäköistä, että koulutuskenttä ei siirry normaalitilaan – millainen se ikinä sitten näiden koitosten jälkeen onkaan – ennen kuin tauti on saatu maailmalla selätettyä. Tämä tapahtuu luultavasti aikaisintaan seuraavan vuoden jälkipuoliskolla.  

Yrittäjähenki auttaa koulutuksen uudistamisessa 

Jos koskaan niin nyt opettajilta ja koulutusjohdolta kysytään yrittäjähenkeä: kykyä sietää epävarmuutta, rohkeutta kokeilla uutta ja päättäväisyyttä luopua vanhentuneesta ja toimimattomasta.  

Kannustankin kaikkia kouluja ja oppilaitoksia laatimaan alkavan lukuvuoden aikana oman visionsa pandemian jälkeisestä, entistäkin ehommasta opinahjosta. Oppilaiden, opiskelijoiden ja perheiden lisäksi valmisteluun on hyvä ottaa mukaan paikalliset yrittäjät ja muut työelämän edustajat. Mitä haastavampi on kriisi, sitä isompi tilaisuus se on oppia ja uudistua. Kaikessa kamaluudessaan koronaa parempaa mahdollisuutta koulutuksen tulevaisuustyölle tuskin lähiaikoina tulee. 


Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Joonas Mikkilä

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö, joka vastaa järjestön korkeakoulu- ja innovaatiopoliittisista sekä digitalisaatioon liittyvistä asioista.