Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koronakriisi – Yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen selviytymistarina

Koronakriisi koskettaa jokaista suomalaista. Ihmisten terveys on aina etusijalla ja tärkeintä. 

Samanaikaisesti on katsottava kulman taakse ja huolehdittava, että alueilla on yrityksiä ja työpaikkoja kriisin jälkeenkin. Yhtään yritystä ei pidä turhaan kaataa tässä poikkeustilanteessa, jonka syyt eivät ole yrityksien omassa toiminnassa. 

Olen lähipiirissäni nähnyt 1990-luvun laman vaikutukset yritystoimintaan. Olin yrittäjäjärjestössä töissä finanssikriisissä 2008, ja se oli kuin hidastetusta mustavalkoelokuvasta tähän verrattuna: koronakriisi vaikutti yrityksiin kertarysäyksellä ja se vaikutti kassavirran tyrehtymiseen välittömästi.

Vaikutukset pk-yrityksiin ja kotimarkkinoihin tapahtuivat siis huomattavasti nopeammin kuin aiemmissa kriiseissä. Siksi toimienkin pitää olla uudenlaisia. Kaikki keinot yritysten pelastamiseksi on otettava täysimääräisinä käyttöön ja heti. 

Hätä yhdistää yrittäjät ja kunnat

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja kehitysyhtiöiden järjestö SEKES ja Suomen Uusyrityskeskusten järjestö SUK aloittivat jo toissa viikonloppuna tiiviin yhteistyön.

Yhteistyön yhtenä tavoitteena on lisätä yritysneuvontaa akuutin kriisin ajaksi ja luoda yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrityksiä.  

Pystyimme yhdessä heti osoittamaan 400 yritysneuvojaa auttamaan yrityksiä eri puolilla maata. 

Vastaavasti aika nopeasti alkoi tarvittava tieto välittyä Finnverasta ja muista valtionhallinnon yksiköistä neuvojien tarpeeseen. 

Kiitän kaikki näitä organisaatioita hyvästä ja ripeästä yhteistyöstä. Tämän kriisin pituutta emme vielä tiedä, mutta yhteiselle työllemme on nähtävissä tarvetta vielä monta kuukautta.

Yrittäjäyhdistysten ja kuntajohdon kannattaa pitää yhteyttä

Kehotimme heti kriisin alettua kunkin yrittäjäyhdistystä aloittamaan kuntansa johdon kanssa matalan kynnyksen vuoropuhelu. Tämä työ on käynnissä koko maassa. Aluejärjestömme tukevat tässä työssä paikallisyhdistyksien johtoa.  

Heti tämän jälkeen menimme yhdessä Kuntaliiton kanssa tarkempiin suosituksiin ja ratkaisuesityksiin. Esimerkiksi suosittelemme yhdessä, että voimassa olevista hankesopimuksista toimittajien ja kuntien kannattaa yhteistyössä neuvotellen etsiä sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja.

Pidän tätä yhteistyötä suuressa arvossa. Yrittäjät ja kunnat elävät jo normaalioloissa vahvassa yhteydessä ja vuoropuhelussa. Kunnat ymmärtävät, että ilman yrityksiä heidän taloutensa ja näin itsenäisyytensä on heikko. Nyt hädän tullen tämä yhteys on entistä tärkeämpi.

Nämä esimerkit kertovat, että julkinen ja yksityinen pystyvät nopeaan ja joustavaan yhteistyöhön.

Tässä eräältä kunnanjohtajalta saamani viesti heti ensiaallossa: ”Konkreettisimpana toimenpiteenä tekninen johtaja on tekemässä päätöstä kunnan tiloissa vuokralla olevien 50 % vuokranalennuksesta. Koulukuljetusten tilalle tulee vähitellen varmasti meiltä uusia tilauksia, kun käynnistämme kauppakassien jakelua yli 70-vuotiaille.”

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset kunnille ja yrityksille.

Lisätietoja Yrittäjien, Kuntaliiton, SEKES:in ja SUK:n yhteistyöstä.

Kunnallisjohdon seminaari marraskuulle – toukokuussa etänä koronaekstra

Kunnallisjohdon seminaari siirtyy Helsingin Finlandia-talolla toukokuulta marraskuulle 17.–18.11.2020. Tapahtumapaikkana toimii myös marraskuussa Finlandia-talo, Helsingissä. Osallistumisoikeudet ja varaukset siirretään automaattisesti uudelle ajankohdalle 4.5.2020. Mikäli uusi ajankohta ei sovi, pyydämme olemaan yhteydessä Taviconiin osallistumisen peruuttamiseksi.

Toukokuussa järjestetään silti verkossa Kunnallisjohdon seminaari koronaekstra 19.–20.5.2020. Tämä koronaekstra tarjoa kunnille ja yrittäjävaikuttajille työkaluja rakentaa kriisin jälkeistä selviytymistarinaa. Toukokuun tapahtuma on maksuton ja se toteutetaan etäosallistumisena verkossa, webinaarina. Ilmoittautuminen on avautumassa pian.


Yhteistyössä

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.