Etsi

Emergency banner

Kotimainen yrittäjyys muistettava sotessa – palvelusetelit velvoittavaksi

Seuraavalle hallitukselle on jo ennen hallitusneuvotteluja tiedossa ainakin yksi varma iso asia: sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Uudistuksessa täytyy varmistaa, että myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat toimia sote-toimialalla.

Tälle yksi tärkeä edellytys on, että palveluiden järjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan. Järjestäjän on oltava vahva ja tuottajista riippumaton ja sen on keskityttävä järjestämiseen.

Järjestäjällä onkin oltava riittävän leveät hartiat. Nykyiset kunnat ovat pääosin siihen liian pieniä. Yrittäjät kannattaa ensin pelkän sote-järjestämisen siirtoa suuremmille alueille ennen kuin niille annettaisiin esimerkiksi kasvupalveluita tai muita tehtäviä.

Kaikkien palveluita tarvitaan

Tuottaminen puolestaan vaatii monituottajamallin, toimivat markkinat ja terveen kilpailun. Nämä tekijät mahdollistavat osaltaan sen, että pienikin yritys voi tulla alalle mukaan. Monituottajamallissa palveluita tuottavat julkisen sektorin lisäksi yritykset ja järjestöt. Sitä tarvitaan pelkästään jo jonojen lyhentämiseksi ja palveluiden saatavuuden takaamiseksi, kun väestön ikääntyessä palveluiden tarve kasvaa.

Toimiva monituottajamalli edellyttää, että järjestäjällä on vastuu palvelumarkkinoiden toimivuudesta, palveluiden tuottamista avataan valinnanvapaudelle ja että kilpailun tasapuolisuudesta huolehditaan. Millään taholla ei saa olla rakenteellista etumatkaa, eikä järjestäjä saa joutua yhden vahvan toimijan loukkuun.

Palveluseteli auttaisi yksinyrittäjiä 

Sote-uudistuksen kaatuminen oli huono asia pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Epävarmuus toimialalla jatkuu edelleen. Silti esimerkiksi palveluseteleiden käytössä voidaan edetä rivakastikin. Palvelusetelit kannattaa ottaa käyttöön nopeasti ja laajasti, jotta ihmiset pääsevät jonoista palveluihin.

Palveluseteleillä ja henkilökohtaisilla budjeteilla edistetään ihmisten mahdollisuutta valita hoitopaikkansa. Palvelusetelin velvoittavuus olisi hyvä toteuttaa jo ennen sote-uudistusta. Kuntien pitäisi moninkertaistaa palvelusetelien hyödyntäminen jo nyt.

Yrittäjien mielestä palvelusetelien käytössä julkisen ja yksityisen olisi oltava samalla viivalla. Setelillä asioitaisiin siis myös julkisella puolella.

Palveluseteli on paras tie markkinoille aloilla, jossa toimii paljon kasvollisia pk- ja yksinyrittäjiä. Nämä ovat usein myös paikallisia toimijoita. Näillä aloilla on myös huomattavasti uutta yrittäjäpotentiaalia, kuten kotihoito, asumispalvelut ja fysioterapia.

Kustannuksia pitää voida vertailla

Julkisen pitää pystyä laskemaan oman tuotantonsa kustannukset aidosti ja kaikki kustannuserät huomioiden. Tähän pitää kannustaa lailla. Avoin vertailu on ainut tapa varmistaa, että yhteisiä verorahoja käytetään vastuullisesti.

Uudistusta valmisteltaessa kustannuksista on kannettava vakavaa huolta ja tietojärjestelmistä on tehtävä viimein yhteensopivat.

Janika Tikkala
elinkeinopoliittinen asiantuntija
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janika Tikkala

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija.