Etsi

Kunta – tiedätkö mitä varten omistamasi yhtiö on olemassa?

Suomen Yrittäjien kuntavaikuttamisen päätapahtumassa Kunnallisjohdon seminaarissa käsiteltiin mm. kuntayhtiöiden omistajaohjausta. Mielenkiintoista oli kuulla myös akateemisen maailman edustajien olevan hyvin perillä niistä kysymyksistä, joihin varsin usein kunnallisessa omistuksessa olevissa yhtiöissä olen kuntavaikuttajana törmännyt.

Kuntayhtiöiden omistajaohjaus vaihtelee voimakkaasti: Se voi olla liian pitkälle menevää tai sitten sitä ei juurikaan ole. Jos kuntayhtiöt kilpailevat markkinoilla, pitää toimintatapojen mukautua sellaisiksi, että yhtiöt kilpailevat reilusti yksityisten yritysten kanssa. Pahimmillaan, jos kunta ei ohjaa yhtiöitä lainkaan, on vaara, että yhtiön hallitus toimii vastoin kunnan elinkeinopoliittisia linjauksia.

Vastuullisen omistajan tehtävä on määritellä yhtiön olemassaolon tarkoitus. On kyettävä vastaamaan kysymyksiin:

  • miksi yhtiö on olemassa
  • mitkä ovat yhtiön toiminnan tavoitteet?

Kysymyksiä tulisi tarkastella tasaisin määräajoin, jotta hallitukseen valituilla luottamushenkilöillä olisi selvä käsitys siitä, miten yhtiötä tulee johtaa. Osakeyhtiölain lähtökohta on, että yhtiön tavoite on tuottaa voittoa, mutta yhtiöjärjestyksessä yhtiölle voidaan määritellä muu tarkoitus. Se on olla vaikka turvata kuntalaisille puhtaan veden saanti.

Onko oma yhtiö paras tapa?

Jokaisen yhtiön kohdalla on syytä pohtia, voidaanko kyseiset palvelut ostaa yksityisiltä markkinoilta. Kotikaupunkini Vantaan konserniohjeessa todetaan, että ”kaupungin omistajapolitiikan perusteena on laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottamisedellytysten luominen tai riittävän tuoton saaminen kaupungin pääomasijoituksille.” Tämän ohjeen perusteella ei ole siis syytä omistaa siivouspalveluyhtiötä, parkkiyhtiöitä tai urheiluhallin kahvilaa.

Osaava hallitus

Jos kunta kuitenkin omistaa yhtiöitä, on keskeistä koota sille ammattitaitoinen ja osaava hallitus. Yhtiön hallituksen jäsenellä on laaja vastuu. Uuden kuntalain mukaan jäsenillä tulee myös olla riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus.

Hallitus toimii toimitusjohtajan tukena. Pätevät ja osaavat johtajat myös edellyttävät fiksua hallitusta. Koska käytännössä kunnissa hallituksen jäsenten valinnat tekevät puolueet, on erityisen tärkeää, että hallitusjäsenyys ei ole kenellekään ”palkintovirka” vaan valinnat tehdään pätevyyden perusteella. Merkittävien yhtiöiden hallitusten jäsenille tulisi myös hankkia hallitustyön koulutusta.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Carita Orlando

Kirjoittaja on yksi Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajista.