Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lähes kolmannes hankinnoista on täysin yritysten ulottumattomissa 

Julkisten hankintojen kokonaisarvoksi on perinteisesti arvioitu noin 35 miljardia euroa vuodessa. Arvoa on tutkittu kesäkuussa Journal of Public Procurement julkaistussa tieteellisessä artikkelissa ”Public Procurement spend analysis at a national level”. Tutkimuksen tekijät ovat tohtorikoulutettava Timo Kivistö sekä professori Veli-Matti Virolainen LUT-yliopistosta. Tulos oli, että hankintojen arvo onkin yhteensä jopa 52 miljardia! Tästä in house-ostoja on 15 miljardia. 

Inhouse-yhtiöitä omistetaan ristiin 

In house -yhtiö on aina julkisomisteinen. Hankintalain mukaan sellaiselta on laillista ostaa ilman kilpailua, jos kaikki 4 sidosyksikön kriteeriä täyttyvät:  

  • yhtiö on muodollisesti erillinen 
  • päätöksenteostaan itsenäinen 
  • yhtiön toiminta suuntautuu pääasiassa sen omistajiin 
  • omistaja käyttää siihen määräysvaltaa kuten omiin yksiköihinsä. 

Kaikkien neljän kriteerin on siis oltava yhtä aikaa voimassa. 

Useilla toimialoilla on in house -yhtiöitä, joissa omistajia on yhden tai kahden kunnan sijasta kymmeniä tai satoja kuntia tai toisia kuntayhtiöitä. Näin on esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnossa (Monetra, Sarastia), ICT-alalla (Kuntien Tiera, 2M-IT), pesuloissa (Sakupe, Uudenmaan Sairaalapesula) sekä yhteishankintayksiköissä (Sansia). Saattaa olla, että sama kunta omistaa osakkeita useista saman toimialan kuntayhtiöistä, jotka kilpailevat keskenään.   

Kuntien haluttomuus julkiseen kilpailutukseen on luonut kahdet markkinat 

Esimerkiksi taloushallintopalveluissa kysyntä on ostopalveluille iso. Markkina kasvaa, sillä yhä vähemmän tehdään itse. Yksityisten toimijoiden kokemus on, että viranhaltijat silti ovat taipuvaisia ostamaan tarjoamatta yrityksille mahdollisuutta osallistua kilpailutukseen. Näin käy, vaikka kokonaiskustannus tulisi kalliimmaksi kuin kilpailuttaminen. 

Jos kuntaostaja on hyvin kustannustietoinen, kilpailutetaan in house -yhtiöitä keskenään. Esimerkiksi Monetra kauppaa osakkeitaan kuntiin vain 21 eurolla saadakseen jalan tämän suljetun markkinan oven väliin. Kun osakekauppa on tehty, väitetään, että on syntynyt hankintalain tarkoittama määräysvalta, ja vältetään julkinen hankinta. Tuollaisessa tilanteessa kilpaillaan enintään kunnan oman tuotannon tai toisen osakkuusyhtiön kanssa. Yrityksille ei pääsyä mukaan ole. 

In house -yhtiöillä ja muilla alan toimijoilla on siis eri markkinat. Ensimmäinen ryhmä kilpailee ehkä keskenään, mutta tämä 15 miljardin markkina on muilta suljettu. Etumatka pahenisi, jos kilpailutusvelvoitetta supistettaisiin esimerkiksi hankintalain sidosyksikkörajoja löysäämällä. 

Hankintasääntelyllä haettava luottamusta

Nykytila on epäreilu, sillä toimijat kilpailevat samasta työvoimasta ja softasta, mutta asiakkaista inhouset kilpailevat enintään keskenään. Kunnilla olisi mahdollisuus omistajaohjata in house -yhtiöitä ensin luopumaan in house -asemasta, jolloin kilpailuasetelma suhteessa asiakkaisiin on sama. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä lilliputtiomistus ei luo tarpeeksi kiinnostusta yhtiöön. Operatiivisen johdon vaihtoehdoksi jää ainoastaan kasvaa omistajapohjaa kasvattamalla. 

Yleinen väite on myös se, ettei markkinoilla ole yhtä enempää yksityisiä vaihtoehtoja. Siksi olisi hyväksyttävää, että markkinat ovat julkisten hallussa. Olen eri mieltä. Niin kauan kuin julkistaustaisilla toimijoilla on ohimyyntimahdollisuus ja toisilla ei, ei uutta yrittäjyyttä synny.  

Hankintasääntelyn tavoitteena tulisi olla julkisen luottamuksen säilyttäminen. 


Satu Grekin 
elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö.