Etsi

Lakeja pitää noudattaa mutta ei saa leimata

Helsingin Sanomat kertoi 30.3. viiden sivun verran ongelmista, joita on ollut etnisen taustan omaavissa ravintoloissa. Asia on herättänyt laajaa keskustelua, ja sitä on syytä kommentoida myös yrittäjäjärjestön näkökulmasta.

Ensiksi korostan, että pitää noudattaa lakeja ja sääntöjä. Se on itsestään selvää. Se on tärkeää myös reilun kilpailun kannalta.

Toiseksi ei pidä leimata isolla leimakirveellä kaikkia nepalilaisia ravintoloita ja yrittäjiä.

Kolmanneksi jos on rikosepäily, se pitää tutkia. Suomi on oikeusvaltio. Kuten jutussa todettiin, tuomioita on tullut vain pari.

Neljänneksi on tärkeää tukea maahanmuuttajayrittäjiä, koska tarvitsemme heitä. Heille pitää kertoa tämän maan arvopohjasta, laeista ja muista pelisäännöistä. Tarvitaan myös mentorointia. Muun muassa tätä työtä teemme Yrittäjien maahanmuuttajaverkoston kautta. Myös työntekijöitä pitää kouluttaa ja informoida.

Suomessa on noin 10 000 maahanmuuttajayrittäjää, jotka työllistävät noin 30 000 henkilöä ja tekevät liikevaihtoa noin 3,5 miljardia euroa.

Pitää muistaa, että moni heistä tulee hyvin toisenlaisista oloista ja aloittaa yritystoimintansa usein vailla tietoja suomalaisesta sääntelystä, joka on usein erittäin monimutkaista. Tätä yrittäjäjoukkoa pitää tukea eikä leimata.

On tärkeä myös ymmärtää, että tiukka maahanmuuttopolitiikka on kaikkein hankalinta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville. Se pakottaa monet pimeään työhön.

Lisäksi on syytä miettiä lainsäädäntötoimia, joilla voidaan varmistaa, että vastaavat väärinkäytökset vähenevät.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) otti esille HS:ssä pari hyvää keinoa. Hän esittää minimipalkkojen kirjaamista lakiin ja saatavuusharkinnan keventämistä.

Minimipalkkojen kirjaaminen ei poista ongelmaa mutta selkeyttää tilannetta. Saatavuusharkinnan keventäminen johtaisi taas siihen, että viranomaisia tarvitsisi vähemmän pelätä ja vältellä.

SDP tarjoaa HS:ssä ratkaisuksi onlinekassajärjestelmiä. Ne eivät ratkaise mitään. Pimeää työtä voidaan tehdä myös kassajärjestelmän ohi. Onlinekassajärjestelmä olisi merkittävä lisäkustannus yrittäjille ja saattaisi siksi vain hankaloittaa tilannetta.

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.